From Any Source to Any Target with
Natuvion's Data Conversion Server

Offer energy consumers unbeatable deals with Additional Option Invoicing for IS-U & SAP S/4HANA

Natuvion’s ALLFIELD™ for SAP S/4HANA: Redesign & Reuse Data

No project without compliance: Natuvion's Data Anonymization Tool

Track your SAP S/4HANA Project Tasks with Natuvion’s Cutover App

„All in One“- Natuvion poskytuje komplexnú ochranu Vašich  údajov

 

Natuvion - toto meno  zaručuje profesionálnu a širokú škálu poradenstva  v oblasti System & Cyber Security ako aj Data Privacy & Protection. Naše poradenstvo zastrešujeme na právnej, organizačnej a technickej úrovni. Na želanie sme schopní dodať našim zákazníkom aj tzv. bezúdržbové krabicové riešenie, ktoré siaha od obsiahlych poradenských služieb ochrany dát, cez technický implementačný servis v SAP-oblasti až po vlastné software produkty na ochranu Vašej digitálnej oblasti alebo senzibilných dát v komplexnom IT-prostredí.

Týmto širokým spektrom služieb sme jedineční pre mnoho odvetví hlavne v sieťových odvetviach, energetike, bankovníctve, chemickom priemysle, spotrebnom priemysle, neziskovom sektore a hightec.

Naša odborná expertíza, dlhoročné skúsenosti a množstvo úspešne zrealizovaných opatrení v oblasti ochrany dát, predovšetkým v SAP-systémoch, z nás robia kvalifikovaného a spoľahlivého partnera v oblasti ochrany dát.

Teší nás, že Natuvion osloví aj Vás.

Spojte sa s našimi expertmi. Tešíme sa na vás.