SK

   Staňte sa súčasťou medzinárodne úspešnej poradenskej spoločnosti!

   Chcete sprevádzať spoločnosti na ich ceste k digitálnej budúcnosti? Potom ste na správnom mieste! Ako spoločnosť zaoberajúca sa digitálnym premiestňovaním sme priamo uprostred tejto cesty, namiesto toho, aby sme boli len pri nej. Našim cieľom je pomôcť zákazníkom dosiahnuť udržateľný úspech v transformácii pomocou našich znalostí a nástrojov. Chceme našim zákazníkom umožniť, aby svoje kritické obchodné údaje a procesy mohli vždy prevádzkovať na najmodernejších a najinovatívnejších platformách. Chcete sa tiež zapojiť, prispieť svojimi nápadmi a doslova "niečo zmeniť"?

   Tu nájdete naše otvorené pozície

   Naša kultúra

   Bez ohľadu na funkciu, úlohu alebo pozíciu - u nás môžete očakávať kultúru, v ktorej je dôležitá dôvera, zodpovednosť a otvorená, ústretová vzájomná interakcia. Vnímame sa ako JEDEN #teamgreen!

   Čo je pre nás dôležité

    

   Icon_Werte_Vertrauen_GREEN_RGB Icon_Werte_Verantwortung_GREEN_RGB Icon_Werte_Flexibilität_GREEN_RGB

   Dôvera

   Zodpovednosť

   Flexibilita

   K našim zamestnancom, manažérom a zákazníkom sa vždy správame s dôverou a čestne. Pretože dôvera je spojivom medzi nami. Či už ide o výkonnú radu, manažment, každého jednotlivého zamestnanca alebo našich zákazníkov: Každý sa môže spoľahnúť na naše slovo. Dôvera, ktorú nechceme sklamať.

   Vždy konáme zodpovedne. Voči celému nášmu tímu, ako aj voči našim zákazníkom a partnerom. Zodpovednosť pre nás znamená konať obozretne a premyslene. Pritom chceme vždy čo najlepšie zohľadniť záujmy a potreby všetkých zúčastnených.

   Sme flexibilní. Pre našich zamestnancov a zákazníkov je dôležité, aby sme mali prispôsobivé, dynamické pracovné prostredie, ktoré najlepšie odráža ich želania a požiadavky. Zároveň prikladáme veľký význam tomu, aby sme našim zamestnancom poskytli priestor na kreativitu a rozvoj a podporovali zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

    

   Icon_Werte_Hilfsbereitschaft_GREEN_RGB

   Icon_Werte_Offenheit_GREEN_RGB

   Icon_Werte_Neugier_GREEN_RGB

   Nápomocnosť

   Otvorenosť

   Zvedavosť

   Sme tímoví hráči. Tak ako v každom športovom tíme, aj tu sme úspešnejší, keď sa každý môže spoľahnúť na toho druhého a keď sa navzájom podporujeme, ako najlepšie vieme. Nikto nezostáva sám a každý dostane pomoc, keď ju potrebuje a požiada o ňu. To zahŕňa schopnosť kedykoľvek požiadať o pomoc naprieč hierarchiami a oddeleniami, ale aj to, že sami robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili ostatných.

   Sme otvorení, transparentní a tolerantní. Nielen v našich činnostiach a rozhodnutiach, ale aj v našich vzťahoch so zamestnancami, partnermi a zákazníkmi. Rozdiely v názoroch a výzvy riešime priamo a bezprostredne medzi sebou. Energiu a výkonnosť čerpáme zo všetkých našich rôznych charakterov a kultúr.

   Sme zvedaví. Zvedavosť je jednou z našich hnacích síl na ceste k lepším riešeniam. Pri neustálom hľadaní alternatívnych ciest sme pripravení čeliť neznámym, novým a zložitým situáciám a učiť sa počas celého života. Sme otvorení a bezvýhradne vnímaví voči všetkým nápadom. Chyby sú dôležitou skúsenosťou pri hľadaní najlepšej cesty.

    

   Naše benefity

   Vaša kontaktná osoba

   Vaša kontaktná osoba

   "Ste pripravení vydať sa s nami na cestu transformácie a stať sa súčasťou #teamgreen?

   Tešíme sa na Vás!"

   Otvorené pozície
   SVK_Career_Recruiter-2

   Máte nejaké otázky?

   Máte otázky o našich pracovných miestach, o spoločnosti Natuvion vo všeobecnosti alebo Vaša vysnívaná práca nie je uvedená v zozname? Kontaktujte nás!

   Tešíme sa na Vaše otázky, ako aj na Vaše životopisy zaslané e-mailom na adresu tatiana.mituchova@natuvion.com / zuzana.piskurova@natuvion.com alebo priamo cez LinkedIn Tatiana Mitúchová  / Zuzana Piskurová .