SK

   Staňte sa súčasťou medzinárodne úspešnej poradenskej spoločnosti!

   Chcete sprevádzať spoločnosti na ich ceste k digitálnej budúcnosti? Potom ste na správnom mieste! Dôvod: Ako spoločnosť zaoberajúca sa digitálnym premiestňovaním sme priamo uprostred tejto cesty, namiesto toho, aby sme boli len pri nej. Náš cieľ: Pomôcť našim zákazníkom dosiahnuť udržateľný úspech v transformácii pomocou našich znalostí a nástrojov. A umožniť im, aby svoje kritické obchodné údaje a procesy mohli vždy prevádzkovať na najmodernejších a najinovatívnejších platformách. Chcete sa tiež zapojiť, prispieť svojimi nápadmi a doslova "niečo zmeniť"?

   Tu nájdete naše otvorené pozície

   Naša kultúra

   Bez ohľadu na funkciu, úlohu alebo pozíciu - u nás môžete očakávať kultúru, v ktorej je dôležitá dôvera, zodpovednosť a otvorená, ústretová vzájomná interakcia. Vnímame sa ako JEDEN #teamgreen!

   Čo je pre nás dôležité

    

   Icon_Werte_Vertrauen_GREEN_RGB Icon_Werte_Verantwortung_GREEN_RGB Icon_Werte_Flexibilität_GREEN_RGB

   Dôvera

   Zodpovednosť

   Flexibilita

   K našim zamestnancom, manažérom a zákazníkom sa vždy správame s dôverou a čestne. Pretože dôvera je spojivom medzi nami. Či už ide o výkonnú radu, manažment, každého jednotlivého zamestnanca alebo našich zákazníkov: Každý sa môže spoľahnúť na naše slovo. Dôvera, ktorú nechceme sklamať.

   Vždy konáme zodpovedne. Voči celému nášmu tímu, ako aj voči našim zákazníkom a partnerom. Zodpovednosť pre nás znamená konať obozretne a premyslene. Pritom chceme vždy čo najlepšie zohľadniť záujmy a potreby všetkých zúčastnených.

   Sme flexibilní. Pre našich zamestnancov a zákazníkov je dôležité, aby sme mali prispôsobivé, dynamické pracovné prostredie, ktoré najlepšie odráža ich želania a požiadavky. Zároveň prikladáme veľký význam tomu, aby sme našim zamestnancom poskytli priestor na kreativitu a rozvoj a podporovali zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

    

   Icon_Werte_Hilfsbereitschaft_GREEN_RGB Icon_Werte_Offenheit_GREEN_RGB Icon_Werte_Neugier_GREEN_RGB

   Nápomocnosť

   Otvorenosť

   Zvedavosť

   Sme tímoví hráči. Tak ako v každom športovom tíme, aj tu sme úspešnejší, keď sa každý môže spoľahnúť na toho druhého a keď sa navzájom podporujeme, ako najlepšie vieme. Nikto nezostáva sám a každý dostane pomoc, keď ju potrebuje a požiada o ňu. To zahŕňa schopnosť kedykoľvek požiadať o pomoc naprieč hierarchiami a oddeleniami, ale aj to, že sami robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili ostatných.

   Sme otvorení, transparentní a tolerantní. Nielen v našich činnostiach a rozhodnutiach, ale aj v našich vzťahoch so zamestnancami, partnermi a zákazníkmi. Rozdiely v názoroch a výzvy riešime priamo a bezprostredne medzi sebou. Energiu a výkonnosť čerpáme zo všetkých našich rôznych charakterov a kultúr.

   Sme zvedaví. Zvedavosť je jednou z našich hnacích síl na ceste k lepším riešeniam. Pri neustálom hľadaní alternatívnych ciest sme pripravení čeliť neznámym, novým a zložitým situáciám a učiť sa počas celého života. Sme otvorení a bezvýhradne vnímaví voči všetkým nápadom. Chyby sú dôležitou skúsenosťou pri hľadaní najlepšej cesty.

    

   Naše benefity

   Vaša kontaktná osoba

   Vaša kontaktná osoba

   "Ste pripravení vydať sa s nami na cestu transformácie a stať sa súčasťou #teamgreen?

   Potom sa Vás tešíme!"

   Otvorené pozície
   SVK_Career_Mituchova

   Tatiana Mituchova | People Business Partner

   Máte nejaké otázky?

   Máte otázky o našich pracovných miestach, o spoločnosti Natuvion vo všeobecnosti alebo Vaša vysnívaná práca nie je uvedená v zozname? Kontaktujte nás!

   Tešíme sa na Vaše otázky, ako aj na Vaše životopisy zaslané e-mailom na adresu tatiana.mituchova@natuvion.com alebo priamo cez LinkedIn Tatiana Mitúchová.