Cutover aplikácia od Natuvionu

 

Štandardizácia a súčasná flexibilizácia cutover procesov

 

Projekty vo svojej cutover fáze, tzn. krátko pred produktívnym nasadením, sa vyznačujú napätým časovým plánom a veľmi individuálnym rozsahom a priebehom jednotlivých aktivít. Na jednej strane prebiehajú mnohé aktivity podľa opakujúceho sa vzorca, na strane druhej sa počet týchto aktivít líši v závislosti od konkrétneho projektu a v závere sa môžu aktivity a aj projektové fázy meniť, napr. v dôsledku nepredvídaných udalostí.
 
Úspešná realizácia projektu závisí aj od toho, že všetky zúčastnené strany majú odvšadiaľ prístup ku všetkým relevantným dátam a materiálom súvisiacim s projektom. Toto sa dá dosiahnuť len prostredníctvom softvéru, ktorý vie zobraziť individuálne procesy u zákazníka a popri tom umožňuje agilné a efektívne procesné zmeny v reálnom čase (flexibilizáciu). Na druhej strane musí byť aplikácia intuitívne a ľahko ovládateľná a stáť na pevnej technologickej základni (štandardizácia). Natuvion vyvinul so svojou cutover aplikáciou softvér, ktorý spĺňa tieto kritériá a poskytne Vám optimálnu podporu pri realizácii Vašich projektov. Vývojový proces tejto aplikácie je sprevádzaný a certifikovaný spoločnosťou SAP v rámci programu „Co-Innovated with SAP“.

 

Výhody cutover aplikácie:

 

 • Mobilita: Prístup odvšadiaľ → Mobilné zariadenia
 • Žiadne problémy s verzionovaním → Single Point of Truth (SPOT)
 • Status quo zachytený v každom okamihu a viditeľný pre všetkých účastníkov projektu → Management Dashboard
 • Proaktívna podpora vedúceho projektu a jeho spolupracovníkov → aktívne notifikácie a monitoring plánovaných časových okien
 • Dodatočné štatistické vyhodnotenie na optimalizáciu aktivít
 • Možnosť rýchlej a jednoduchej zmeny procesov
 • Opätovná použiteľnosť 

 

Prečo nevyužiť spojenie flexibility napr. Excelu so stabilitou webovej aplikácie pre viac užívateľov a súčasne spojiť výhody oboch svetov? Presne toto je cieľom cutover aplikácie.

 

Flexibilné alebo štandardizované procesy?

Na túto otázku existuje s cutover aplikáciou od Natuvionu jednoduchá odpoveď: oboje! Zobrazenie architektúry ukazuje, ako naša cutover aplikácia jedinečným spôsobom prepája zdanlivo nezlučiteľné požiadavky.

 

Momentálne sa cutover aplikácia vo verzii 1 intenzívne testuje. V rámci projektu „Co-Innovated with SAP“ podlieha softvér dodatočnému certifikačnému procesu v ramci SAP a následne je k dispozícii v SAP Cloud App Store. Cutover aplikácia beží na prostredí Cloud Foundry  v rámci SAP Cloud platformy ako „Software as a Service“ (SaaS), je však možné ho nasadiť napr. on-premise alebo na podobnej infraštruktúre.

V ďalších verziách aplikácie je plánovaný ďalší rozvoj možností spolupráce. Okrem toho sa rozšíria možnosti automatizovanej projektovej dokumentácie. Zároveň bude možná simulácia priebehu projektu a automatické spracovanie back-end funkcií (Funkčné moduly ABAP) pomocou príslušných servisných úloh.

Ďalšie kľúčové funkcionality:

 

 • Koncept rolí: Každému užívateľovi sa zobrazujú pre neho relevantné dáta.
 • Dáta v reálnom čase: Aplikácia prezentuje v každom okamihu všetky relevantné údaje o stave plánovania, dotknutých aktivít, postupe cutover fázy pri projekte, stave spracovania a pod.
 • Prvotriedne User Experience: S použitím veľakrát ocenenej SAP UI5 technológie v spojení s dizajnovými princípmi SAP Fiori UX je k dispozícii výkonné a intuitívne ovládateľné užívateľské prostredie s responzívnym dizajnom.
 • Zvýšená flexibilita a prispôsobiteľnosť: Priebehy jednotlivých procesov sa dajú kedykoľvek meniť. Procesy môžete pozdržať, zmeniť či opäť naštartovať. Už uskutočnené procesné kroky je možné preskočiť. Takto má váš agilný projektový manažment optimálnu podporu.
 • Viackanálové upozornenia: Notifikácie a automatizované pripomienky pre všetkých účastníkov projektu.

 


Zainteresirani za učinkovito upravljanje vašega prehoda? Pišite nam danes, da postanete pilotni kupec!