SK
   bg_maroon
   icon_6_data_privacy_and_security_white

   Data Privacy
   & Security

   Home > What We Do > Data Privacy Security

   Výzva storočia

   Súlad s reguláciami ochrany a bezpečnosti cez Vašej infraštruktúry

   Pravdepodobne už viete, že Natuvion je celosvetovo známym expertom v rámci dátovej transformácie- z akéhokoľvek zdroja na akýkoľvek cieľový systém. Ale naša tajná zbraň je ešte presvedčivejšia.

   Spoluprácou na Vašom transformačnom alebo migračnom projekte s Natuvionom si zabezpečíte ochranu a dôkladný súlad so všetkými bežnými reguláciami po celom svete. Inak povedané, budete potrebovať len jeden projekt aby ste dosiahli 2 rôzne ciele. A to Vám ušetrí financie, čas a iné zdroje, zatiaľ čo znížite riziko projektu. 
   Využívajte benefity sily a výkonnosti analyzačného nástroja Natuvion SOPHIA. Drasticky znižuje časovú náročnosť a zdroje potrebné v projektoch ohľadom bezpečnosti dát. Analyzuje a identifikuje všetky osobné údaje a polia v celom Vašom systémovom priestore. A to všetko úplne automaticky. 
    

   Správa informačného životného cyklu

   01.

   Správa informačného životného cyklu pre SAP S/4HANA

   Natuvion: unikátne poverenia na zabezpečenie úspešnosti projektov ILM

   Sme jednou zo štyroch firiem z celého sveta, ktoré boli vybrané SAP-om pre Selective Data Transformation Engagement. Takisto sme aj SAP Gold Partnerom a sídlime v blízkosti centrály SAP-u, pričom často využívame vedomosti ich expertov. K tomu sme pripravili niekoľko úspešných projektov v rámci správy informačného životného cyklu (ILM) pre zákazníkov SAP-u po celom svete. Mnohí z nich – rozumne – začali ich ILM cestu s Natuvionom ešte pred projektami transformácie alebo migrácie dát. To zabezpečilo lepšiu správu dát hneď od začiatku až po spustenie systému. 

   Takže aké benefity plynú z využívania ILM? Po prvé, automatizovanie uchovávania dát a ich archivovanie Vám ušetria čas a zdroje. Po druhé, znížením obsahu dát cez kontrolované mazanie a vyraďovanie dát zníži náklady a komplexnosť Vašej infraštruktúry. V neposlednom rade, si zabezpečíte súlad s požiadavkami zachovania a súkromia. 
   Na základe toho Vám vieme poskytnúť neoceniteľnú asistenciu pre projekt Vášej správy informačného cyklu pre SAP S/4HANA.  Naše rozsiahle skúsenosti v rámci ILM majú za následok štandardizovaný implementačný prístup a preddefinované šablóny. Tie znižujú riziko, zvyšujú kvalitu dát a znižujú implementačné náklady. 

   Logické pracovné balíčky

    

   Vyvinuli sme čiastočne živú metodiku, ktorá pozostáva zo štyroch epos alebo pracovných balíčkov. 

   Tieto vieme upraviť priamo pre každého zákazníka ale obsah zahŕňa:

   • Epos 0: Nastavenie projektu a základné prispôsobenie
   • Epos 1: Blokovanie hlavných dát
   • Epos 2: Blokovanie (archivovanie) transakčných dát
   • Epos 3: Mazanie hlavných a transakčných dát

   Tento prístup zabezpečuje postupné zvýšenie vo Vašom súlade s GDPR od začiatku projektu. Takisto vypracujeme detailnú dokumentáciu a pripravíme workshopy pre každý epos na zaistenie prenosu vedomostí. Ako jeden zo svetovo najskúsenejších SAP ILM partnerov, implementujeme ILM na ECC, SAP S/4HANA, SAP CRM, IS riešenia a SAP HCM. Nehovoriac o heterogénnych infraštruktúrach s Salesforce, Oracle a Microsoft systémoch rovnako ako i so SAP.  

   Gestaltungselement_10_400x400

   02.

   Správa informačného životného cyklu pre SAP NetWeaver riešenia

   Flexibilita pre Váše NetWeaver prostredie

   Plánujete SAP S/4HANA dátovo transformačný alebo migračný projekt? Potrebujete skontrolovať súlad súkromia Vašich dát? Natuvion Vám pomôže. Náš tím expertov pracoval na niekoľkých SAP NetWeaver projektov správy životného cyklu informácií. V skutočnosti sme jedným zo svetovo najskúsenejších implementačných a konzultačných partnerov pre SAP ILM. A Natuvion je jednou zo štyroch firiem z celého sveta, ktoré boli vybrané SAP-om pre Selective Data Transformation Engagement.

    

   Výhody ILM 

   Implementácia ILM má rôzne výhody pre Vaše podnikanie, obzvlášť pokiaľ predpokladáte prechod na SAP S/4HANA. Umožňuje Vám zužitkovať Vášu NetWeaver dátovú správu a postupy kvality údajov pre najlepší základ pred migráciou. Rovnako ako i redukovanie nákladov automatizáciou archivácie a vymazávania údajov na základe pravidiel, výrazne uľahčuje i dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov. Takisto ako pomáha pri kontrole a optimalizácie dátového objemu, znižuje náklady na databázu. 
   Expertíza Natuvionu, ktorú získal pri niekoľkých NetWeaver ILM projektoch, má za následok overenú metodológiu a najpraktickejšie šablóny pre blokovacie a mazacie pravidlá. Tieto Vás podporujú zabezpečovaním efektívnosti exekúcie projektu, rovnako ako i pri redukcii projektovej komplikovanosti.

   Naša svižná implementačná metodológia je rozdelená na logické pracovné balíčky. Zvané aj ako eposy, sú postavené jeden na druhom a vyvrcholia úspešným spustením. 

   Ďalšia vec, ktorou Natuvion vyniká je holistický prístup k Vašej infraštruktúre. Spolu s NetWeaver, náš ILM prístup zahŕňa i Salesforce, Oracle a systémy Microsoftu, rovnako ako i širokú škálu SAP aplikácií. 
    

   Gestaltungselement_9_400x400

   03.

   Správa životného cyklu informácií pre Salesforce

   Chcete zlepšiť ochranu údajov vo Vašom prostredí Salesforce? Používate heterogénne systémové prostredie, ktoré zahŕňa Salesforce? Chcete implementovať rutiny automatického blokovania a odstraňovania, aby ste zvýšili dodržiavanie predpisov? Nehľadajte ďalej! Natuvion má všetko, čo potrebujete!

   Správa dát, dátová štruktúra ale aj oblasti aplikácie Salesforce sú v každej spoločnosti veľmi odlišné. Zatiaľ ani neexistuje štandard pre špecifikáciu diferencovaných pravidiel blokovania a odstraňovania pre Salesforce. Natuvion je dokonalým partnerom pre tieto výzvy! Máme bohaté skúsenosti nielen s dátovým modelom Salesforce, ale aj s implementáciou jednotlivých blokovacích a mazacích mechanizmov v Salesforce. To zahŕňa implementáciu kontroly konca účelu, výpočet časov uzamknutia a vymazania špecifických pre typ údajov, presun údajov do externého úložiska za účelom uzamknutia alebo konečné zničenie údajov.

   Automatizované uzamknutie a vymazanie v Salesforce Sales & Service

   Vo Vašom projekte ochrany údajov Salesforce Vám práca s Natuvionom ušetrí veľa času a financií. Dokazujú to niekoľko vzrušujúcich referenčných projektov. Tím Natuvion môže tiež drasticky znížiť riziko porušenia predpisov. Porozprávajte sa s nami! Radi Vám predstavíme našu ponuku služieb ILM Salesforce.

   Gestaltungselement_Tastatur_400x400

   04.

   Servis a podpora správy životného cyklu informácií

   Základné služby na uľahčenie Vašej cesty k efektívnemu ILM

   Potreba podpory správy životného cyklu informácií sa dramaticky zvýšila. Prečo? Požiadavky právnych predpisov a s tým spojené riadenie rizík sa neustále zvyšujú! Tento vývoj podporuje aj rastúci trend smerom k harmonizácii a konsolidácii systémovej prostredia s cieľom znížiť náklady. Ale pozor: Prevádzka a podpora profesionálneho ILM je komplexná a časovo veľmi náročná. Je potrebné monitorovať rozsiahly súbor pravidiel so širokou škálou uzamykacích a mazacích cyklov a chyby musia byť kedykoľvek okamžite analyzované. Ak máte vo svojom tíme málo ILM špecialistov, alebo ak sú Vaše zdroje chronicky nepostačujúce, Natuvion Vám môže poskytnúť dokonalú podporu.

   Chcete outsourcovať prevádzku a podporu Vášho ILM? Žiaden problém! Odborníci spoločnosti Natuvion už niekoľko rokov podporujú svojich zákazníkov službou servisu a podpory správy životného cyklu informácií. Porozprávajte sa s nami! Radi Vám vypracujeme individuálny koncept, ako môžeme podporiť prevádzku a údržbu Vášho ILM.

   Webinar16_Gestaltungselement_620x620

   Ochrana a súkromie dát

   01.

   Depersonalizácia, Anonymizácia, Pseudonymizácia

   Nemecký obchodný týždenník Wirtschaftswoche nedávno priniesol titulok "Údaje sú zlatom digitálneho veku. Ako však môžu zamestnanci profitovať z podnikových údajov bez toho, aby porušili ochranu údajov? Ako môžu robiť analýzy a hodnotenia bez toho, aby získali prehľad o obchodných tajomstvách? Jedna možnosť: prostredníctvom maskovania údajov alebo anonymizáciie v reálnom čase! Špecialisti na bezpečnosť údajov spoločnosti Natuvion Vám s tým môžu pomôcť!

   Tam, kde je to možné, chcú zamestnanci využiť celý dátový poklad na analýzu a vyhodnotenie. Spoločnosti chcú podporovať svojich zamestnancov pri získavaní rozsiahlych poznatkov z kompletných súborov údajov – bez toho, aby odhalili tajomstvá! Anonymizácia v reálnom čase je jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť! Anonymizácia údajov SAP HANA je nástroj, ktorý je primárne zameraný na vykonávanie analýzy. Dopĺňa ďalšie bezpečnostné mechanizmy, ako je maskovanie, autorizácia a šifrovanie.

   SAP ponúka na tento účel niekoľko nástrojov, ktoré pre Vás tím Natuvion implementuje tým najlepším možným spôsobom!

   SAP HANA Data Management Suite. Natuvion Vás podporuje pri implementácii!

    

   SAP HANA Data Management Suite Vám pomôže, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu údajov, pomocou funkcií a nástrojov na anonymizáciu v reálnom čase a dynamické maskovanie údajov. Dá sa použiť na zlepšenie technických a organizačných opatrení (toMs) a zvýšenie úrovne ochrany citlivých údajov. Cieľom maskovania údajov je selektívne alebo úplne skrytie informácií v tabuľkách a zobrazeniach, aby sa znížila informačná hodnota kritických údajov. Dynamické maskovanie chráni citlivé alebo dôverné údaje v konkrétnom stĺpci tabuľky alebo zobrazenia transformáciou údajov tak, aby boli iba čiastočne viditeľné pre neprivilegovaného používateľa alebo aby boli úplne bezvýznamné, ale stále vyzerali ako skutočné a konzistentné.

   Natuvion patrí medzi najskúsenejšie konzultačné firmy SAP pre bezpečnosť údajov a súkromie. Depersonalizácia, anonymizácia alebo pseudonymizácia údajov je jednou zo základných kompetencií špecialistov spoločnosti Natuvion na bezpečnosť údajov! Podporujeme Vás od konceptu až po realizáciu potrebných technických riešení!

   Porozprávajte sa s nami. Radi s Vami prediskutujeme Vaše výzvy!

   12

   02.

   Správa identity a prístupu

   IAM: základné zabezpečenie pre Vaše podnikanie

   Natuvion má dlhoročné skúsenosti s riadením projektov správy identity a prístupu (IAM) pre spoločnosti akejkoľvek veľkosti.

   Začneme analýzou Vašich cloudových alebo lokálnych riešení a ich rozhraní. To nám pomáha zistiť súčasnú situáciu a dať odporúčania na postup a spoločne vybudovať technickú architektúru. Spolupracujeme s Vami na návrhu a mapovaní prístupových oprávnení a následne na synchronizácii s Vaším existujúcim nástrojom riadenia, rizík a dodržiavania predpisov. Okrem toho pomáhame integrovať riešenia tretích strán do Vášho existujúceho prostredia a podporujeme implementačné práce.

   Webinar14_Gestaltungselement_620x620

   03.

   Autorizačná architektúra a správa autorizácií

   Komplexná autorizačná podpora pre Váš transformačný projekt


   Pravdepodobne viete, že medzi SAP ECC a SAP S/4HANA existujú veľké rozdiely v architektúre autorizácie. Používatelia sa prihlásia do ECC a sú autorizovaní jednoducho cez PFCG. Naopak, so SAP S/4HANA pristupujú k Fiori a vidia len aplikácie schválené pre ich používateľskú skupinu alebo rolu. Existuje ďalšia sada oprávnení v závislosti od toho, čo sa používateľ pokúša urobiť.

   Celkovo vzaté, rozdiely v správe autorizácií môžu zvýšiť zložitosť projektov transformácie údajov. Natuvion pomáha vyhodnotením Vášho aktuálneho autorizačného konceptu a odporúčaním akýchkoľvek zmien. Potom prenesieme existujúce a upravené oprávnenia do Vášho nového systému SAP S/4HANA. Takisto analyzujeme aplikácie Fiori, ktoré sú relevantné pre Vaše procesy a architektúru systému. V spolupráci s Vašim tímom naši špecialisti vytvoria správnu architektúru pre Vaše podnikanie.

   Výsledok: komplexné autorizačné riešenie, ktoré Vám zaručí najvyššiu úroveň bezpečnosti a súladu. Plus: toto riešenie tiež využíva to najlepšie zo SAP S/4HANA pre Vaše aplikácie.

   47

   04.

   Kontrola prístupu, prihlasovanie a monitorovanie

   Využite skúsenosti spoločnosti Natuvionu so SAP RAL a UIL pre robustné zabezpečenie

   Natuvion ponúka kompletný návrh a implementačnú službu pre SAP Read Access Logging (RAL), ako aj SAP UI Logging (UIL). Tieto služby chránia Vaše citlivé údaje pred rizikom vnútorných hrozieb.

   SAP RAL funguje na úrovni polí – monitoruje a zaznamenáva prístup k citlivým dátovým poliam vo Vašich systémoch SAP. Funkcia monitorovania je flexibilná naprieč rôznymi úrovňami a vstupnými kanálmi, ako aj používateľskými rozhraniami, službami alebo volaniami funkcií/programov. V prípade potreby je možné výsledky protokolu integrovať do Vášho systému detekcie hrozieb SAP Enterprise Threat Detection.

   SAP UIL monitoruje a zaznamenáva akcie používateľov v transakciách GUI SAP a zaznamenáva všetko, čo používatelia zadajú na obrazovke.

   V prípade potreby môžeme tiež vykonať audit zabezpečenia kvality Vašich existujúcich RAL a/alebo UIL inštalácií. Toto môže byť vhodné pred projektom transformácie alebo migrácie údajov.

   Gestaltungselement_7_400x400

   05.

   Detekcia vlákien a skríning obchodnej integrity

   SAP ETD s Natuvionom: vždy zapnutá bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Naprieč všetkými Vašimi systémami.

   Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosti sú vystavené rastúcemu prílivu bezpečnostných hrozieb a meniacim sa regulačným požiadavkám. To je dôvod, prečo sa systém správy bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM) stal takým nevyhnutným. Sada Enterprise Threat Detection (ETD) od SAP je žiarivým príkladom efektívnosti týchto systémov. Jej identifikácia hrozieb a podvodov je založená na logovacích, prístupových a transakčných údajoch. ETD deteguje akúkoľvek podozrivú aktivitu vo Vašej infraštruktúre, chráni ju pred vnútornými a vonkajšími hrozbami, ako aj pred priamymi útokmi na systém. Nasadzuje:

   • Automatické, prioritné upozornenia
   • Forenzné analýzy
   • Monitorovanie a hodnotenie rizík
   • Preposielanie upozornení do iných systémov SIEM
   • Log korelácia a analýza
   • Analýza správania používateľov


   Expertný tím ETD spoločnosti Natuvion s Vami spolupracuje na analýze obsahu systému, kritických objektov ABAP a ďalších aspektov. Potom zabezpečíme implementáciu ETD prispôsobenú Vašim potrebám, požadovanej úrovni ochrany a veľkosti spoločnosti.

   A najlepšia časť? Ponúkame vám to ako riadenú službu, ktorá Vám umožní sústrediť sa na Vaše hlavné podnikanie a lepšie využiť zdroje Vašich zamestnancov. Naša služba zahŕňa údržbu, priebežné analýzy alarmov generovaných systémom a zabezpečenie aktuálnej a optimalizovanej konfigurácie. 

   Webinar12_Gestaltungselement_620x620
   EN_Downloads_Whitepaper_ILM_CTA_Panel_Desktop EN_Downloads_Whitepaper_ILM_CTA_Panel_Mobile

   Správa Súladu Dát s GDPR pre SAP Systémy!

   Aktívna správa životného cyklu Vašich údajov udržuje znížený objem údajov a súčasne vedie k úplnej ochrane údajov. Implementácia SAP Information Lifecycle Management podporuje dosiahnutie oboch cieľov. Tento whitepaper odhaľuje, ako sa to robí.

   Stiahnuť v angličtine

   Zákazníci

   Carlsberg 400x400

   Carlsberg

   Carlsberg A/S, so sídlom v hlavnom meste Dánska, Kodani, je štvrtá najväčšia pivovarská skupina na svete. Okolo 50.000 zamestnancov jej zabezpečilo tržby minulého roka v hodnote 62 miliárd eur.

   Carlsberg A/S, so sídlom v hlavnom meste Dánska, Kodani, je štvrtá najvä...

   Success Story
   OTTO 400x400

   OTTO

   Otto je nemecká obchodná a servisná spoločnosť, ktorá sídli v Hamburgu. Pracuje celosvetovo a s okolo 52.000 zamestnancami  pôsobí v predaji, finančníctve a v logistike a zásielkovej divízií.

   Otto je nemecká obchodná a servisná spoločnosť, ktorá sídli v Hamburgu. ...

   Flughafen München 400x400

   Flughafen München

   Mníchovské letisko „Franza Josefa Straussa“, je medzinárodné komerčné letisko ležiace v bavorskom hlavnom meste, Mníchove. V roku 2019 bolo letisko v Mníchove zaradené medzi 10 najrušnejších stredísk v Európe s približne 48 miliónmi ...

   Mníchovské letisko „Franza Josefa Straussa“, je medzinárodné komerčné le...

   Hornbach 400x400

   Hornbach

   Hornbach Holding AG & CO. KGaA je rodičovská firma koncernu HORNBACH Group.  Jeho najväčšia a najdôležitejšia dcérska firma, HORNBACH Baumarkt AG, ktorá prevádzkuje hobby markety so záhradnými centrami v Nemecku a v ...

   Hornbach Holding AG & CO. KGaA je rodičovská firma koncernu HORNBACH...

   Boss 400x400

   BOSS

   Hugo Boss AG je módna spoločnosť so sídlom v Metzingen, Nemecko. S tržbami skoro 2 miliardy eur a 13.800 zamestnancami je to jedna z najznámejších nemeckých módnych značiek. 

   Hugo Boss AG je módna spoločnosť so sídlom v Metzingen, Nemecko. S tržba...

   Články a Novinky

   EN_Downloads_SuccessStory_Lanco

   Jun 5, 2024

   Successful divestments with...

   Lanco achieves two complex transformation projects with...

   Zistiť viac
   M&A Success with SAP S/4HANA Carve-in

   May 20, 2024

   M&A Success with SAP...

   Supported by Natuvion, AMAG migrates acquired company...

   Zistiť viac
   ‘In too many companies, organizational and cultural change is underestimated!’

   May 13, 2024

   ‘In too many companies,...

   Companies that successfully organize all areas of change...

   Zistiť viac
   Low-code in cloud product development

   May 8, 2024

   Low-code in cloud product...

   Software development has evolved rapidly in recent years,...

   Zistiť viac
   Preparation is key: ensuring an efficient and secure go-live for SAP S/4HANA migration

   Apr 30, 2024

   Preparation is key:...

   The switch to SAP S/4HANA is currently one of the main...

   Zistiť viac
   “We need to change the way data gets into systems!”  

   Apr 12, 2024

   “We need to change the way...

   Master data forms the basis of almost all business...

   Zistiť viac
   How archiving analyses can assist you in your transformation!

   Mar 27, 2024

   How archiving analyses can...

   In today's evolving system landscapes, strategic and...

   Zistiť viac
   EN_Downloads_SuccessStory_Stockmeier

   Mar 15, 2024

   From three to one!

   STOCKMEIER uses Natuvion DCS to successfully consolidate...

   Zistiť viac

   Kontaktujte nás

   Chceli by ste sa dozvedieť viac o službách a produktoch Natuvionu? Alebo máte nejaké iné otázky? Zašlite nám Vaše kontaktné údaje a my Vás kontaktujeme, čo najskôr!