SK
   lp-digitale-packstation-header-1760x650

   Transformácia na SAP S/4HANA

   Home > Vaše výzvy > Transformácia na SAP S/4HANA

   Plánujete prechod na SAP S/4HANA?

   V dnešnej dobe je pre mnohé spoločnosti pri každodennej práci nevyhnutnostné plne využívať možnosti, ktoré im ponúka digitalizácia. Len vtedy sú schopné ďalšieho rozvoja a vytvorenia nových obchodných modelov. Týmto spôsobom si môžu dlhodobo zabezpečiť resp. vybudovať konkurenčnú výhodu. Potrebné predpoklady pre túto zmenu smerovania vytvárajú moderné IT prostredia, ako napr. ERP zostava SAP S/4HANA založená na cloude v reálnom čase.

   Súčasný stav existujúcich ERP systémov

   ERP systémy sú kľúčovou súčasťou mnohých spoločností. V nich sú uložené početné dáta a obchodné procesy. Čím väčšia je spoločnosť, tým rozsiahlejší je spravidla aj jej ERP systém. Dôsledok tohto stavu je, že sa systémy časom stávajú komplexnejšie. Tým sa neznižuje len schopnosť ich údržby, ale aj výkonnosť a to obratom zvyšuje prevádzkové náklady. Okrem toho je zaškolenie nových zamestnancov do historicky rastúcich systémov často náročné kvôli nepraktickému používateľskému rozhraniu a mnohým rokmi individualizovaným procesom. Keď klesne výkonnosť Vášho ERP systému a nové procesy je možné zapracovať už len pomocou komplikovaných riešení, mali by ste spozornieť, pretože ide o príznaky zastaraného systému a to je signálom pre potrebnú zmenu.

   Tri migračné stratégie prechodu na SAP S/4HANA

   Greenfield, Brownfield alebo Selective Data Transition – ich výhody a nevýhody

   Výber tej správnej migračnej stratégie je rozhodujúcim faktorom úspechu Vašej transformácie, nakoľko určuje rámcové podmienky Vášho projektu, a tak priamo vplýva na dodržanie časových a rozpočtových hraníc. Pre nasadenie SAP S/4HANA si môžete vybrať spomedzi troch rôznych migračných metód:

   1. Brownfield prístup

   Pri prístupe brownfield je na SAP S/4HANA zmigrovaný aktuálny systém ako celok, vrátane všetkých dát a procesov, ktoré obsahuje. Táto metóda je odporúčaná v prípade, keď ste spokojní so svojím pôvodným systémom a Vaše dáta sú aktualizované. To býva v prípadoch, keď od poslednej transformácie existujúcich systémov (pri kúpe alebo predaji spoločnosti) neuplynula dlhá doba. Ak však nie ste spokojní so stavom pôvodných dát a procesov, môže byť tento prístup pri migrácii veľmi nákladný – musíte sa zaobísť bez pridanej hodnoty nového systémového prostredia pre V ašu spoločnosť.

   2. Greenfield prístup

   Pri prístupe greenfield začínate s úplne novou inštaláciou S/4HANA. Systém bude vybudovaný nezávisle od pôvodného systému a zmigrované budú len aktuálne dáta. Výhodou je, že máte možnosť začať nanovo v oblasti procesov a dátových štruktúr. Nevýhodou je, že historické údaje o zákazníkoch či zákazkách, ktoré sú naďalej potrebné, môžu zaviaznuť v zdĺhavom a komplexnom konverznom projekte. Dáta je potrebné previesť takmer manuálne. Okrem toho strácate pri greenfield prístupe dovtedajšie investície do SAP ECC systému a celý projekt je výzvou pre change management v spoločnosti.

   3. Selective Data Transition

   Medzi týmito dvoma značne protikladne orientovanými migračnými stratégiami existuje tretia stratégia Selective Data Transition (SDT) – v Natuvione známa aj ako ALLFIELD™ prístup. Je kombináciou metódy brownfield a greenfield, ktorá spája ich výhody a minimalizuje ich obmedzenia. Vďaka nej ste schopní preniesť všetky potrebné dáta a procesy a zároveň čerpať výhody z technologických inovácií. Existujúci SAP ECC systém sa pri prístupe Selective Data Transition prenáša ako funkčná kostra do SAP S/4HANA. Následne sú zmigrované potrebné dáta a staré dáta sú archivované alebo vymazané. Selective Data Transition je ideálnou možnosťou preveriť zaužívané procesy vzhľadom na ich aktuálnosť a kvalitu, a v prípade potreby ich zmeniť vzhľadom na osvedčené postupy z nového prostredia.

   Prehľad troch migračných stratégií

   three migration strategies at a glance

   6 dôvodov, prečo si vybrať Selective Data Transition

   1. zameranie na relevantné dáta / procesy

   2. znížená doba trvania projektu a jeho náklady

   3. znížené riziko vďaka cielenému preberaniu procesov

   4. znížená záťaž vďaka postupnému prístupu

   5. dopytovo orientované procesné inovácie

   6. znížené náklady na údržbu

   Čo Vás čaká pri typickom SDT projekte

   5 projektových fáz na dosiahnutie cieľa

   1. Discover

   V prvom kroku s Vami rozpracujeme relevantné migračné objekty, používanosť dát a ich objem, ako aj procesy, ktoré sa budú migrovať, vrátane ich modifikácii. Na základe toho Vám dáme odporúčania pre formu budúceho systémového prostredia vrátane testovacieho a produktívneho prostredia.

   2. Prepare

   Následne nastavíme transformačné prostredie a softvér, pričom vytvoríme plán opatrení, v ktorom určíme zodpovedné osoby. Pre hladký prechod do produktívnej prevádzky Vám takisto odporučíme vhodnú testovaciu stratégiu.

   3. Explore

   V ďalšom kroku si odsúhlasíme potrebné technické kroky dátovej migrácie špecificky na základe Vášho projektu a definujeme bezpečnostný koncept pre architektúru ochrany dát. V tomto bode definujeme aj rámec pre cutover –prechod na nový systém.

   4. Realize

   V predposlednom kroku implementujeme Vami odsúhlasený postup. Nakonfigurujeme transformačný softvér, aktualizujeme GRC pravidlá a funkcie, a zrealizujeme anonymizáciu a pseudonymizáciu v rámci ochrany osobných údajov. Následne zrealizujeme testovacie cykly dátovej migrácie a Vy zrealizujete end-to-end procesné testy. Na základe výsledkov týchto testov je možné upraviť migračné pravidlá a nastavenia.

   5. Deploy / Run

   V poslednom kroku budeme spoločne simulovať prechod do produktívnej prevádzky v súlade s cutover plánom. Tento proces budeme riadiť agilnými metódami a následne overíme celý systém vrátane všetkých GRC pravidiel a zložiek ochrany osobných údajov. Vďaka fázovému postupu a intenzívnej príprave bude go-live prebiehať spravidla bez zádrhelov.

   https://www.natuvion.com/hubfs/logo_eon.png

   "Vďaka know-how a špeciálnemu softvéru od Natuvionu sme boli schopní transformovať enormne veľké ERP a CRM systémy – s minimálnym dopadom na našu prevádzku a pri veľmi vysokej kvalite.”

   Sibylle Diederich

   E.ON Program Manager

   quote_right

   Prečo práve Natuvion?

   Ďalekosiahle skúsenosti a správne nástroje

   Vďaka našej dlhoročnej skúsenosti a expertným znalostiam sme pripravili opakovane použiteľný a praxou osvedčený koncept pre transformačné procesy, ktorý garantuje našim zákazníkom nielen väčšiu stabilitu a vyššiu mieru úspešnosti projektu, ale zároveň prináša výhody v oblasti nákladov. Pýtate sa, ako to dokážeme?

   Základným kameňom nášho modelu a zároveň to, čím sa odlišujeme od ostatných, je nami vyvinutý Natuvion Data Conversion Server (DCS). Na tomto serveri prevádzkujeme náš cloudový inteligentný transformačný softvér. Vďaka Natuvion DCS urýchlime a zautomatizujeme aktivity Vašich transformačných procesov. Natuvion DCS môže napríklad podporovať Váš projektový tím pri inteligentnom zabezpečení kvality pomocou automatizovaného testovania. Okrem toho ponúka Natuvion DCS audítorský záznam všetkých systémových aktivít odolný voči manipuláciám pre účely kontroly Vašimi audítormi.

   Ďalším faktorom úspechu je organizácia Vašich zamestnancov do funkčných tímov podľa priemyselných odvetví a oblastí, ako napr. HCM/Payroll alebo Utilities. Vďaka tomu ťažíte z hlbokých a etablovaných znalostí našich expertov pre Vaše individuálne požiadavky v oblasti dátových štruktúr a procesného modelovania.

   K SAP transformačnej elite patríme aj oficiálne, pretože ako jedna z len štyroch spoločností na celom svete sme od roku 2018 súčasťou Selective Data Transition Engagement (SDTE) Community. V tejto pracovnej skupine spoločne definujeme osvedčené postupy pre transformáciu na SAP S/4HANA. Naša spolupráca s oddelením produktového manažmentu spoločnosti SAP a ďalšími tímami spoločnosti SAP je pritom veľmi úzka.

   EN_Downloads_Whitepaper_SDT_CTA Panel Desktop EN_Downloads_Whitepaper_SDT_CTA Panel Mobile

   Vaša cesta k SAP S/4HANA

   Premyslite si, aký prístup by mohol byť ten pravý pre Vás! V našom portfóliu Vám ukážeme detailné výhody a nevýhody troch migračných metód a porovnáme ich s prístupom Selective Data Transition. Zistite hneď teraz, ako viete preukázateľne znížiť náklady, problémy a trvanie vášho migračného projektu!

   Stiahnuť portfólio v angličtine

   SAP S/4HANA v skratke

   Najdôležitejšie otázky

   Čo je SAP S/4HANA?

   SAP S/4HANA je ERP softvérové riešenie založené na cloude. Obdržíte prístup k Vašim dátam nezávisle od miesta inštalácie či používaných zariadení. Svoje obchodné procesy môžete realizovať v reálnom čase a tak ich vylepšovať a pritom zabezpečiť rýchlejšie spracovanie dát. Presun do cloudu Vám v každom okamihu zaručuje vysokú výkonnosť ERP systému.

   Aký je rozdiel medzi SAP HANA a SAP S/4HANA?

   SAP HANA je aplikačná platforma a databáza. Tvorí základňu a oporný systém pre ERP systém SAP S/4HANA. Vďaka in-memory technológii je možné používať SAP HANA ako stabilné dátové úložisko a tak spracovávať veľké dátové objemy v reálnom čase. Databáza sa skladá z tisícov tabuliek, v ktorých sú dáta natrvalo uložené vo výpočtovom centre. Technológia in-memory umožňuje súčasné vykonávanie transakčných (OLTP) a analytických (OLAP) operácií pri vysokej rýchlosti spracovania.
   Rovnako ako aj SAP Business Suite, SAP S/4HANA využíva výlučne SAP HANA databázu pre možnosť analyzovať a spracovávať procesy a dáta v reálnom čase.

   Aké dôsledky má fakt, že v roku 2027 končí podpora pre SAP ERP?

   Ukončením podpory pre SAP ERP chce spoločnosť SAP svojich zákazníkov motivovať k prechodu na novú platformu SAP S/4HANA. Pre nových zákazníkov je SAP S/4HANA atraktívna tým, že spoločnosť SAP bude v budúcnosti koncentrovať všetky svoje zdroje na ďalší vývoj práve tejto platformy. Priamy dopad na existujúce produkty kvôli skončeniu podpory neexistuje, ale daný produkt nebude ďalej vyvíjaný a zo strany SAPu nebudú realizované ani žiadne opravy zistených chýb. Toto predstavuje výrazné riziko a potenciálne zvýšenie nákladov pre zákazníkov, ktorí včas neprejdú na SAP S/

   Kontaktujte nás

   Chceli by ste sa dozvedieť viac o transformácií na SAP S/4HANA? Zadajte svoje kontaktné informácie a my sa s Vami skontaktujeme čo najskôr.