SK
   bg_teal
   icon_9_governance_and_support_white

   Governance
   & Support

   Home > What We Do > Governance Support

   Komplexná ponuka služieb pre všetky Vaše transformačné potreby

   Riadenie hlavných údajov

   Vaše údaje sú hnacím motorom Vašej spoločnosti a jej procesov. Musia byť spravované správne, aby ste si mohli byť istí, že sú vždy v tej najvyššej kvalite, pričom slúžia ako podpora Vášho rozhodovania. Tu prichádza na scénu tím správy údajov spoločnosti Natuvion. Pozostáva zo skúsených vedcov v oblasti analýzy údajov, ktorí s Vami môžu spolupracovať na definovaní Vašej stratégie správy údajov. Môžu poskytnúť a implementovať správne softvérové ​​riešenia – ako je SAP Master Data Governance – a pomôcť Vám s komplexnými transformáciami a konsolidáciami údajov vo viacerých systémoch.

   Audity a monitorovanie

   Máte obavy z toho, aké účinné sú Vaše opatrenia na ochranu údajov? Je pre Vás ťažké držať krok so zmenami zákonov? Môžeme Vám pomôcť. Boli sme jedným z prvých, ktorí vyvinuli integrovaný program auditu ochrany údajov. Tento program analyzuje súlad s predpismi (compliance) celej Vašej organizácie a IT infraštruktúry. Spolupracujeme s Vami na definovaní rozsahu a hĺbky auditu a následne ho vykonáme pomocou dotazníkov, rozhovorov na mieste a technických systémových analýz. Výsledok: dostanete správu pre manažment spoločnosti s odporúčaniami na prípadné zlepšenia.

   Riadenie & Podpora

   01.

   Projektový/programový manažment

   Zverte svoj projekt do tých najlepších rúk: tím projektových manažérov spoločnosti Natuvion

   Desiatky spokojných zákazníkov môžu svedčiť o vynikajúcich kvalitách tímu projektového manažmentu (PM) v spoločnosti Natuvion. Naši konzultanti majú bohaté skúsenosti s tradičnými aj agilnými metódami PM a väčšina z nich má uznávané certifikáty vrátane PMI, IPMA, PRINCE2 a Scrum. Náš prístup je odlišný od mnohých iných poradenských firiem v tom, že kladieme veľký dôraz na prenos znalostí k zákazníkom a na zabezpečenie trvalého úspechu ich projektov.

   Náš tím PM zvyčajne využíva kombináciu tradičných PM a agilných metód. To nám umožňuje spojiť to najlepšie z oboch svetov spôsobom, ktorý je vhodný pre každý jednotlivý projekt.

   Výrazne investujeme do priebežného vzdelávania a profesionálneho rozvoja so širokou škálou predcertifikačných a iných kurzov. Naši konzultanti majú navyše k dispozícii množstvo nástrojov na zdieľanie znalostí. Patrí medzi ne rozsiahla znalostná platforma so šablónami odvodenými z dokončených projektov. Používajú tiež internú chatovaciu platformu na neformálne zdieľanie skúseností a po ukončení každého projektu sa zúčastňujú stretnutí „lessons learned“, počas ktorých sa zdieľajú skúsenosti a ponaučenia do budúcnosti.

   Tu je prehľad nášho portfólia PM.

   Tradičný PM: jasne definované fázy, míľniky a rozpočty pre optimálne dokončenie projektu. Tento prístup je ideálny pre projekty s významnými právnymi, regulačnými alebo transparentnými požiadavkami.

   Agilný PM: pomocou osvedčených postupov Vás naši skúsení konzultanti podporujú počas celého procesu metódou Scrumu. To zahŕňa nastavenie toolu Jira Taskboard, plánovanie sprintu, timeboxing a plánovanie pokru na odhadnutie potrebného času/úsilia na projektové úlohy.

   Správa testov: koučovanie a nástroje, ktoré Vám pomôžu s používateľskými a projektovými akceptačnými testami, ako aj so správou integračných testov. Viac informácií nájdete nižšie. 

   Manažment cutover: cutover je kritický moment, keď prejdete zo starého na nový systém. Naši konzultanti definujú plán prerušenia prevádzky, zoznam úloh, záložný plán, časovú os a zodpovednosti na zabezpečenie úspechu. Ich prácu dopĺňa naša inovatívna Cutover aplikácia  na monitorovanie stavu prechodu na nový systém v reálnom čase.

   Gestaltungselement_400x400

   02.

   Riadenie a realizácia testov

   Tím expertov zo spoločnosti Natuvion kombinuje riadenie testov orientovaných na cieľ s koučovaním, aby previedol zákazníkov celým procesom testovania. Zameriavame sa najmä na užívateľské, odovzdávacie a integračné testy, ale aj regresné, záťažové a výkonnostné testy. Tu je prehľad našej metodiky.

   Koncepčná úroveň: 

   • Analýza existujúcich nástrojov a procesov riadenia interných testov
   • Poskytovanie vzorov osvedčených postupov pre dokumentáciu testov
   • Vývoj koncepcie riadenia testov vrátane implementácie a školenia
   • Pomoc s definíciou a implementáciou procesov analýzy kvality a testovania softvéru


   Operatívna úroveň:

   • Príprava testovacích fáz a plánovanie, implementácia a riadenie testovacích procesov
   • Nastavenie plánu riadenia chýb s prioritami a plánom odstraňovania chýb
   • Organizácia a koordinácia testovacieho tímu; riadenie procesov
   • Pomoc s definíciou testovacích prípadov, analýzou rizík a úrovňou pokrytia testov
   Webinar17_Gestaltungselement_620x620

   03.

   Továreň na transformáciu a migráciu

   Natuvion dodáva štandardizované metódy a postupy pre Vašu transformáciu. Výsledok: rýchle transformácie, vysoká flexibilita a zvýšená kvalita!

   Natuvion prevádzkuje medzinárodne aktívne kompetenčné centrum pre transformácie. Vaša výhoda: Tím Natuvion Vás podporuje vo Vašej premene odkiaľkoľvek a kedykoľvek. S našou Transformation Factory máte na výber medzi blízkou, off-shore alebo on-shore podporou. Ad hoc žiadosti? Žiaden problém! Naše kancelárie v Európe, USA a APJ umožňujú podporu v režime 24/7. Náš tím Transformation Factory Vám, samozrejme, pomôže aj s nastavením a nasadením nových softvérových technológií. Transformation Factory Vás navyše podporuje rýchlym a flexibilným vyrovnávaním záťaže alebo jednoducho poskytuje odborníkov na podporu Vašich projektov transformácie údajov. Niektoré štandardné služby, ako je vyňatie alebo harmonizácia účtovnej osnovy, je možné na požiadanie vykonať aj na diaľku. 

   Porozprávajte sa s nami! Radi Vám ukážeme, ako môže Natuvion Transformation Factory podporiť Váš projekt!

   Gestaltungselement_Tastatur_400x400

   04.

   Správa a podpora aplikácií

   Dobre fungujúce aplikácie sú nevyhnutné pre stabilné obchodné procesy. V spoločnosti Natuvion poskytujeme veľkým aj malým spoločnostiam v oblasti verejných služieb špičkovú aplikačnú podporu a služby.

   Pokrýva všetky komponenty SAP súvisiace s utilitami a zahŕňa:

   • Riadenie regulačných zmien v súlade so širokou škálou noriem
   • Služby správy aplikácií
   • Odpočet, správa a inteligentné meracie systémy (iMSys) so SAP IM4G
   • Správa energetických údajov pomocou SAP EDM
   • Flexibilný výstup cez SAP, AdobeForm, StreamServe (OpenText), ProfiForms atď.

   Naše služby sú založené na Natuvion DCS pre projekty carve-in/carve-out, migráciu a regulačné projekty v prostrediach SAP. Používame tiež databázu Natuvion’s AOI (fakturácia dodatočných možností) a PPO (produkt, cena a možnosť) spoločnosti Natuvion.

   Prečo práve Natuvion?

   Tím Utilities v Natuvione má dlhoročné skúsenosti s hlavnými procesmi energetického priemyslu. Spájame naše hlboké znalosti procesov so širokou technologickou odbornosťou. Ako SAP Special Expertise Partner máme tiež rozsiahle znalosti a skúsenosti s najnovšou generáciou softvéru SAP S/4HANA Utilities.

   Webinar11_Gestaltungselement_620x620

   05.

   Kompetenčné centrum ochrany osobných údajov a bezpečnosti

   Súkromie a ochrana údajov sa stali jedným z najnaliehavejších – a najkomplexnejších – problémov v modernom podnikaní. Pre mnohé spoločnosti môže byť výzvou vedieť, ako požiadavky správne implementovať v rámci ich heterogénnych IT procesov a systémových infraštruktúr.

   Preto Natuvion založil svoje Competence Center Berlin (CCB) – skupinu odborníkov špecializovaných na ochranu súkromia a údajov. Mnohí z našich zamestnancov – v CCB aj inde v Natuvione – sú certifikovaní Medzinárodnou asociáciou odborníkov na ochranu súkromia (IAPP). Naše centrum so sídlom v Berlíne, ktoré pôsobí na medzinárodnej úrovni, pokrýva všetky oblasti európskych regulačných požiadaviek na ochranu a bezpečnosť údajov. Medzi ne patrí európske všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), nariadenie o elektronickom súkromí a ich lokálne interpretácie.

   CCB poskytuje poradenstvo, konzultácie a implementáciu v právnych, ako aj strategických a technických záležitostiach IT. Služby sú prispôsobené potrebám každého zákazníka. Zákazníci oceňujú jeho flexibilitu, keďže vieme poskytnúť kompletnú servisnú asistenciu alebo pomoc na báze projektu či podpory.

   Máme rozsiahle a hlboké skúsenosti a odborné znalosti v tejto oblasti vďaka mnohým našim zákazníckym projektom, úzkemu partnerstvu so spoločnosťou SAP a spoločnej inovácii v oblasti súkromia a ochrany údajov. Vo veľkej miere sme spolupracovali aj s cloudom SAP Customer Data Cloud (predtým Gigya), ako aj s IAPP.

   Gestaltungselement_7_400x400

   Zákazníci

   EnBW 400x400

   EnBW

   Energie Baden-Württemberg AG je spoločnosť so sídlom v Karlsruhe. S tržbami 19,7 miliardy eur a viac ako 24 000 zamestnancami je EnBW treťou najväčšou nemeckou dodávateľskou spoločnosťou energie.

   Energie Baden-Württemberg AG je spoločnosť so sídlom v Karlsruhe. S tržb...

   Wiener Stadtwerke 400x400

   Wiener Stadtwerke

   Wiener Stadtwerke GmbH je najväčším rakúskym poskytovateľom služieb komunálnej infraštruktúry a jednou z 30 najväčších spoločností v Rakúsku. V priemere zamestnávali v roku 2019 okolo 15 000 ľudí.

   Wiener Stadtwerke GmbH je najväčším rakúskym poskytovateľom služieb komu...

   logo_eon

   E.ON

   Ako jeden z najväčších európskych dodávateľov energie preberá E.ON vedúcu úlohu pri formovaní udržateľnej budúcnosti energetiky. Takmer 50 miliónov zákazníkov dostáva elektrinu, plyn, digitálne produkty a ďalšie riešenia práve od ...

   Ako jeden z najväčších európskych dodávateľov energie preberá E.ON vedúc...

   MVV 400x400

   MVV

   S približne 6 200 zamestnancami a predajom cca. 3 1/2 miliardy eur je MVV jednou z popredných nemeckých energetických spoločností. Zameriava sa na spoľahlivú, ekonomickú a ekologickú dodávku energie svojim zákazníkom.

   S približne 6 200 zamestnancami a predajom cca. 3 1/2 miliardy eur je MV...

   logo_fresenius

   Fresenius

   Fresenius Medical Care je svetovým lídrom v poskytovaní produktov a služieb pre jednotlivcov s obličkovými ochoreniami, z ktorých okolo 3.7 milióna pacientov ročne podstupuje dialýzu.

   Fresenius Medical Care je svetovým lídrom v poskytovaní produktov a služ...

   Články a Novinky

   EN_Downloads_SuccessStory_swb ILM

   Jun 28, 2024

   Take the SAP fast route to...

   swb successfully implements SAP ILM with Natuvion expertise

   Zistiť viac
   EN_Downloads_SuccessStory_Lanco

   Jun 5, 2024

   Successful divestments with...

   Lanco achieves two complex transformation projects with...

   Zistiť viac
   M&A Success with SAP S/4HANA Carve-in

   May 20, 2024

   M&A Success with SAP...

   Supported by Natuvion, AMAG migrates acquired company...

   Zistiť viac
   ‘In too many companies, organizational and cultural change is underestimated!’

   May 13, 2024

   ‘In too many companies,...

   Companies that successfully organize all areas of change...

   Zistiť viac
   Low-code in cloud product development

   May 8, 2024

   Low-code in cloud product...

   Software development has evolved rapidly in recent years,...

   Zistiť viac
   Preparation is key: ensuring an efficient and secure go-live for SAP S/4HANA migration

   Apr 30, 2024

   Preparation is key:...

   The switch to SAP S/4HANA is currently one of the main...

   Zistiť viac
   “We need to change the way data gets into systems!”  

   Apr 12, 2024

   “We need to change the way...

   Master data forms the basis of almost all business...

   Zistiť viac
   How archiving analyses can assist you in your transformation!

   Mar 27, 2024

   How archiving analyses can...

   In today's evolving system landscapes, strategic and...

   Zistiť viac

   Kontaktujte nás

   Chcete sa dozvedieť viac o službách a produktoch Natuvionu? Alebo máte nejaké iné otázky? Zašlite nám Vaše kontaktné údaje a my Vás kontaktujeme, čo najskôr!