SK
   Carve-out_Header_1760x440

   Carve-out: Takto úspešne
   oddelíte Vaše IT systémy

   Home > Vaše výzvy > Carve-out

   Čo je Carve-out?

   Definícia

   Ako carve-out sa popisuje vyčlenenie, odčlenenie, prípadne predaj častí spoločnosti s vytvorením právne nezávislej entity. Doslovne je „vyrezaná“ časť spoločnosti napr. v dôsledku jej predaja alebo akvizície – so všetkým, čo k tomu patrí: s dátami, financiami či zamestnancami. Známym príkladom je carve-out polovodičovej divízie koncernu Siemens, ktorý je dnes známy ako samostatná firma Infineon.

   Dôvody pre carve-out môžu byť rozmanité. Niektoré spoločnosti oddeľujú časti svojho podnikania, aby sa znovu sústredili na hlavný predmet svojho podnikania. Iné chcú vďaka získanému kapitálu investovať v iných oblastiach, prípadne potrebujú zabezpečiť svoju likviditu. Iné chcú pripraviť svoj prechod na SAP S/4HANA včasnou redukciou dát, ktoré nebudú potrebné počas tejto transformácie.

    

   Čo zaváži pri carve-out?

   Čo zaváži pri carve-out?

   Postup carve-outu

   Je jedno z akých dôvodov sa koná, carve-out zo systému SAP alebo iného systému je veľmi komplexný postup a prináša so sebou veľa výziev. Popri mnohých organizačných opatreniach je pri carve-oute kľúčové najmä čisté oddelenie dát, procesov a IT systémov, keďže ony sú oporou takmer všetkých obchodných činností. Všetky dáta a informácie, ktoré patria časti spoločnosti, ktorá sa vyčleňuje, je potrebné v aktuálnom systéme identifikovať a previesť do nového, samostatného systému. Zároveň je potrebné vymazať staré údaje zo zdrojových systémov, samozrejme po zohľadnení platných lehôt na archiváciu a uchovávanie dát. Pre tieto požiadavky neexistuje žiadne štandardné riešenie. O to dôležitejšie je dôsledné projektové plánovanie s ohľadom na danú IT architektúru, množstvá dát a ich štruktúry.

   Prehľad fáz carve-outu

   Grafik_Phasen_eines_Carve-outs

   Faktory úspechu carve-outu

   Čo by ste mali zohľadniť pri carve-oute – či už z SAP alebo z iného systému

   1. Dôsledné plánovanie

   Úplne podľa hesla „každý projekt je len taký dobrý, ako jeho príprava“ je rozhodujúcim faktorom úspechu stanovenie jasného projektového plánu na úvod každého carve-outu. Je potrebné si vyjasniť nasledovné otázky: aké dáta je potrebné vyčleniť zo systému? Do akého cieľového systému sa budú dáta migrovať? Aké sú časové lehoty? Je potrebné zohľadniť zákonné predpisy? Je možné niektoré dáta individuálne vymazať? Odpovede na tieto otázky sú rozhodujúce pre kompletný transformačný koncept. Bez jasného prehľadu v týchto otázkach riskujete pri Vašom carve-oute chyby, nadbytočné náklady a časové zdržania.

   2. Úzka spolupráca s IT

   Carve-out má veľký dopad na oblasť IT, preto má osoba zodpovedná za túto oblasť kľúčovú pozíciu na projekte. Len čo je jasné, že Vás čaká carve-out projekt, mali by ste o tom upovedomiť Vaše IT oddelenie. IT experti najlepšie poznajú dátové a systémové prostredie jednotlivých oblastí spoločnosti a môžu výrazne prispieť k správnemu priebehu migrácie. Ak IT zároveň úzko spolupracuje s odbornými útvarmi, budete schopní flexibilnejšie reagovať na nevyhnutné migračné požiadavky. Tak najistejšie zabránite časovým a finančným stratám pri problémoch s konsolidáciou.

   3. Profesionálny projektový manažment carve-outu

   Aby ste si udržali prehľad o úlohách, časovom rámci a projektových nákladoch, mali by ste priebeh carve-outu zveriť do rúk profesionálneho IT projektového manažéra. V ideálnom prípade by mal mať skúsenosti z iných carve-out projektov. Okrem toho vie, kde sa zbiehajú nitky z rôznych dotknutých oblastí spoločnosti a vie koordinovať aktivity a termíny realizácie.

   4. Externé poradenstvo

   Často je náročnosť carve-outu podceňovaná a náhle sa príde na to, že interne chýbajú potrebné kompetencie alebo zdroje, prípadne je potrebné k technickým požiadavkám pristupovať inak, ako bolo pôvodne plánované. Najneskôr v tomto bode sa zamyslite nad podporou zo strany externých expertov. So špecializovaným partnerom, akým je Natuvion, budete čerpať nielen z hlbokého know-how v oblasti carve-outov, ale aj z osvedčených metód realizácie IT riešení. Tu sa dozviete viac.

   5. Výber transformačného/ETL softvéru 

   Carve-out projekty často podliehajú napätému časovému plánu a spravidla je potrebné ich realizovať za plnej prevádzky spoločnosti – bez negatívneho dopadu na jej prevádzku. Pre minimalizáciu prerušenia chodu spoločnosti (Near Zero Downtime) alebo úplnú elimináciu takéhoto negatívneho dopadu je potrebné zapojiť správne postupy a nástroje. Nasadenie transformačného softvéru, prípadne ETL nástroja (extract, transform, load) môže znamenať zásadný obrat, pretože vďaka nemu neznížite len riziká projektu a dĺžku jeho trvania, ale zredukujete aj potrebu projektových zdrojov, chybovosť a náklady. S naším Natuvion Data Conversion Server (DCS) Vám ponúkame softvér spĺňajúci požiadavky carve-outu. Ako ETL platforma umožňuje DCS od Natuvionu na mieru robené de-migračné a migračné služby – z akéhokoľvek zdrojového do akéhokoľvek cieľového systému pri maximálnej miere automatizácie a flexibility. Okrem toho umožňuje rozsiahlu analýzu dát z transformácie a ich následnú validáciu.

   EN_Downloads_SuccessStory_Vattenfall_Carve-out_CTA Panel Desktop EN_Downloads_SuccessStory_Vattenfall_Carve-out_CTA Panel Mobile

   Takto prebieha carve-out

   Spoločnosť Vattenfall je dôkazom toho, ako môže vyzerať úspešný carve-out: cca. 610 zamestnancov a 23 % dát zmenilo majiteľa v dôsledku čiastočného prevzatia energetickej spoločnosti mestom Hamburg. Ako sa podarilo čisté oddelenie z existujúceho ERP systému si môžete prečítať v našom príbehu o projektovom úspechu.

   Stiahnuť v angličtine

   Kontaktujte nás

   Chceli by ste vedieť viac o našich službách carve-outu? Zadajte svoje kontaktné údaje a my sa s Vami skontaktujeme čo najskôr.