SK
   Systemstilllegung-1760x440jpg

   Vyradenie
   starých systémov

   Home > Vaše výzvy > Vypnutie starých systémov

   Ako a kedy sa rozlúčiť so starými systémami a aplikáciami?

   Všetko sa raz končí – aj používanie IT systémov, ktoré skôr či neskôr už nie sú schopné držať krok s modernými technickými štandardami. Spoločnosti potom stoja pred otázkou, čo robiť so starými systémami a kedy začať s ich vypínaním. Stále rastúce objemy dát a ich dopad na IT štruktúru stavajú spoločnosti pred veľké výzvy. Na jednej strane musí pri vypínaní systému zostať neprerušená operatívna prevádzka. Na druhej strane môžu byť procesy a postupy  efektívne a prebiehať vo vzájomnej zhode len vtedy, keď sú systémy na najnovšej technologickej úrovni.

   Čo sú staré systémy?

   Definícia

   Starý systém – alebo v angličtine legacy system – je zastaraný softvér, ktorý po desaťročiach práce už nie je schopný držať krok s najnovšími technologickými štandardami.


   Kvôli technológiám použitým v starých IT aplikáciách je interakcia s novšími, inovatívnymi technológiami nepomerne komplikovaná, nákladná a drahá. Z toho dôvodu je aj cesta k digitalizácii a automatizácii obchodných procesov zbytočne sťažovaná. Legacy software sťažuje vytvorenie IT infraštruktúry schopnej flexibilne reagovať na zmenené štruktúry a požiadavky. Preto väčšinou nie je schodná cesta systémovej transformácie a postupné vyradenie aplikácie (application retirement).

    

   Kedy by sa spoločnosti mali zamyslieť nad vypnutím starého systému

   5 bodov v prospech vyradenia systému z prevádzky

   Pri vypnutí systému sa jedná o veľký projekt, ktorý sa nedá zrealizovať zo dňa na deň. K faktu, že systémy v určitom bode nebude možné viac optimalizovať, sa pridáva potreba naplniť zákonné predpisy, ktoré je tu len ťažko možné dodržať. Ak spoločnosti preveria súčasný stav a svoje požiadavky na nový softvér, je rýchlo jasné, prečo má prechod na nový systém a vypnutie starého systému zmysel.

    

   Problémy, ktoré okrem iného so sebou nesie používanie zastaraných systémov:

   Požiadavky na compliance sú ťažko splniteľné: So zavedením GDPR prišlo množstvo predpisov, ktoré je potrebné zohľadniť pri archivácii dát. Staršie softvéry dokážu tieto rozsiahle požiadavky splniť väčšinou len v nedostačujúcej miere.

   • Údržba systémov: V porovnaní s novšími systémami majú tie staré vyššiu náročnosť pri odstránení chýb a úpravách v súvislosti s novými technológiami, ak je vôbec tento zámer zmysluplný a realizovateľný.
   • Bezpečnostné riziko pri softvérových vylepšeniach: Moderné technológie spôsobujú, že softvérové vylepšenia pre staršie systémové architektúry sú spravidla dostupné len v obmedzenom rozsahu.
   • Prístupy cez rozhrania: Pri nových systémoch sa nezriedka stáva, že ich nie je možné prepojiť cez rozhrania, nakoľko sa s tým pri starom systéme nepočítalo.
   • Vysoké náklady: Data Volume Management je dôležitým faktorom pri zastaraných systémoch. V priebehu rokov narástol objem dát, čo vedie k vyšším nárokom na údržbu a tým aj vyšším nákladom na úložiská.

    

   Čo je archivácia dát?

   Definícia

   Dáta, ktoré už nie sú používané, no napriek tomu je potrebné ich uchovávať – či už kvôli zákonným lehotám, alebo pre neskoršie dohľadávanie – je potrebné archivovať. To znamená ich uloženie na špeciálne pre tento účel vyhradené úložisko – do archivačného softvéru. Tu sú dáta indexované takým spôsobom, aby ich aj po dlhšom čase archivácie bolo možné rýchlo nájsť za konkrétnym účelom – napr. ekonomický alebo daňový audit.

   Ako funguje bezpečná archivácia dát?

   Dôležité je predovšetkým to, aby boli všetky dáta úplne a bezpečne uložené v súlade s GDPR. Okrem toho je potrebné dáta označiť lehotou uloženia a umožniť prístup len osobám na to oprávneným. To platí predovšetkým pre osobné údaje, ktoré je potrebné uložiť v súlade s predpismi, t.j. s obmedzeným prístupom a anonymizovane.

   Vlastnosti, ktoré by mal mať archivačný softvér:

   Intuitive Datenzugriffe De-Kommissionierung Rechtskonforme Aufbewahrung Cloudbasiert Datenschutzkonformität

   Intuitívny prístup k dátam

   Holistické vyradie systémov z prevádzky

   Skladovanie v súlade so zákonom

   Založený na cloude a prispôsobiteľný

   Dodržiavanie ochrany údajov

    

    

   Aké výhody ponúka IDS od Natuvionu pri digitálnej archivácii

   Jednoduché vypínanie systémov

   Natuvion Intelligent Data Store (IDS) je vysoko bezpečné úložisko pre staré dáta založené na cloud technológii. S pomocou Natuvion Data Conversion Servera (DCS) sú zo starých systémov extrahované dáta určené na archiváciu, následne sú opatrené dátumom výmazu a referenciou zákazníka a nakoniec prenesené do cloudového úložiska. Keďže je založené na cloud infraštruktúre (napr. Microsoft Azure, SAP BTP), IDS od Natuvionu sa skladá najmä z archivačnej databázy, ktorá obsahuje webové pripojenie a umožňuje bezpečný prístup do databázy. Migrácia dát je realizovateľná z akéhokoľvek zdrojového systému – či už SAP, Salesforce alebo Lotus Notes.

   Úplnosť údajov zaručujú viaceré overenia. Vytvorením hashovaných hodnôt je zaručená konzistencia všetkých dát medzi starým systémom a Natuvion IDS.

   Ďalšie výhody Natuvion IDS:

   •  Zachovanie pôvodnej štruktúry dát a možnosť jej opätovného vyvolania
   • Zníženie prevádzkových nákladov vďaka vypnutiu starého systému
   • Jednoduché vyhľadanie dát pre účely napr. auditu a pod.
   • Jednotné a šifrované úložisko dát s určenými prístupovými oprávneniami
   • Na zaručenie ochrany osobných údajov a lehôt uloženia obsahuje IDS aj integrovanú funkciu na maskovanie, výmaz a blokovanie údajov

   Natuvion IDS-1

   Kontaktujte nás

   Chceli by ste vedieť viac o našich službách vypnutia starých systémov?Zadajte svoje kontaktné informácie a my sa s Vami skontaktujeme čo najskôr.