SK
   bg_yellow
   icon_2_migration_white

   Migration

   Home > What We Do > Migration

   Osvedčení migrační experti

   Pomoc od analýzy až po podporu

   Natuvion je osvedčený expert v migrácií dát zo starých systémov do nových systémových prostredí. Poskytovatelia energií si obzvlášť vážia naše pôsobivé skúsenosti, ktoré sme získali v migrácií na a z rôznych zdrojov a cieľových systémov.

   Náš tím získal vynikajúcu expertízu v úspešných migráciách na SAP S/4HANA a v celom SAP ERP prostredí. Konzultanti z Natuvionu sú perfektne pripravení na sprevádzanie aj Vašej migrácie od začiatku až po koniec: začínajúc analýzou, v rámci ktorej je vytvorený obsiahly, kompletný a transparentný prehľad úloh, až po záverečné zhodnotenie a podporu po úspešnej migrácii. Vždy zostávame flexibilní a zameraní na riešenie, a takisto vieme zaujať pragmatický postoj. Naši zákazníci si obzvlášť cenia naše hlboké znalosti všetkých potrebných procesov a dátových obsahov v rôznych priemyselných odvetviach. Čím sme výnimoční? Rozsiahla technická expertíza Natuvionu v rámci rôznych technológií a spôsoboch migrácie dát.

   Migrácia

   01.

   Migrácia z/na SAP Netweaver

   Každý, kto plánuje premiestniť prevádzku svojho systému z alebo na SAP softvérové riešenie, vie, že musí premiestniť aj dáta zo starých systémov. Cieľom je dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu dát pri premiestňovaní dát pri minimálnej manuálnej námahe.

   Tím Natuvionu je známy po celom svete – vrátane samotného SAP-u – pre svoju expertízu pri úspešnom dokončení projektov premiestňujúcich dáta v rámci SAP systémov, zo SAP-u na iné systémy alebo z iných systémov na SAP. Je len niekoľko firiem, ktoré majú takéto znalosti v migrácií z alebo do SAP systémov. Vaša výhoda: Zamestnanci Natuvionu sú perfektne oboznámení so všetkými migračnými procedúrami, ktoré sú podporované SAP-om, a vyberú pre Váš projekt ten najlepší spôsob. Okrem čisto technickej implementácie Vás naši zamestnanci podporia aj pri rôznych činnostiach harmonizácie dát, ktoré si staršie prenosy údajov vyžadujú.

   Tím Natuvionu je podporovaný Natuvion Data Conversion ServerTM (DCS), ETL platformou, ktorá bola vytvorená priamo vo firme. Spája zdrojové a cieľové systémy a podporuje konsolidáciu alebo rozdelenie dátových setov. S pomocou Natuvion DCS môžu byť dáta z rôznych zdrojov (systémy, databázy, zložky, webové služby atď.) analyzované, extrahované, transformované a migrované na rôzne cieľové umiestnenia. Rovnako Natuvion DCS umožňuje obsahovo a štruktúrovane súvislé mapovanie dát na doménach, dátových elementoch a na úrovni poľa v rôznych komplexných súvislostiach. Všetky extrahované dáta sú pripravené na štandardné SAP načítacie nástroje objektovo založených migrácií. Audítori pritom dostávajú najlepšiu možnú podporu pri zlučovaní migračných výsledkov.

   Plánujete migráciu? Ozvite sa nám. Radi s Vami prediskutujeme najlepšie postupy podľa Vašich požiadaviek.

   placeholder

   02.

   Migrácia z/na powercloud

   Čelíte výzvam migrácie časti alebo všetkých Vašich dát na powercloud? Alebo by ste radšej premiestnili Vaše dáta z powercloudu na iné riešenie? Ako partner powercloudu a uznávaný partner pre lokálnych aj medzinárodných dodávateľov energie detailne poznáme dátové štruktúry známych fakturačných štandardných riešení.

   Na transformácie do a z powercloudu máme predpripravené dátové modely a štruktúry mapovania. Ako technický urýchľovač tieto vedomosti výrazne prispievajú k úspešnosti Vašich projektov a pomáhajú Vám riešiť ich rýchlejšie.

   V centre transformácie je Data Conversion ServerTM (DCS) od Natuvionu. Natuvion DCS môže čítať, analyzovať, extrahovať a transformovať dáta z rôznych zdrojových systémov. Na importovanie a exportovanie dát na powercloud využívate benefity z našich technických a špeciálnych znalostí, ktoré sme získali množstvom referenčných projektov. Využívame štandardné alebo prispôsobené skripty na načítanie a uvoľnenie konzistentných powercloud dát.

   Ako centrálna inštancia transformácie zaisťuje Natuvion DCS dôslednú transformáciu dát z a na powercloud so zaručením kvality. Vykonávame aj nevyhnutné mapovanie štruktúr a obsahu.   Webinar14_Gestaltungselement_620x620

   03.

   Migrácia z/na Salesforce

   Extrahovanie, transformácia a migrácia: s expertami Natuvionu na Salesforce migráciu budete v dobrých rukách. Či už chcete migrovať vybrané alebo všetky dáta na Salesforce – alebo zo Salesforce na iný systém – unikátna kombinácia Natuvion Data Conversion ServerTM (DCS) riešení a našich špecialistov Vám s tým ľahko pomôže.

   Začneme s Vami pracovať na definovaní rozsahu projektu, pokračujeme analýzou a zlučovaním dát. Takto pripravíme dáta na transformáciu. Keď je migrácia dokončená, Natuvion DCS ju pozorne skontroluje pre zaručenie najvyššej možnej kvality. Natuvion DCS takisto vykonáva a zaznamenáva požadované mapovanie štruktúr a obsahu. Dokáže čítať, analyzovať, extrahovať a transformovať dáta z rôznych zdrojov (SAP CRM, Oracle, Microsoft, atď.) a priamo nahrať už transformované dáta na Váš Salesforce cez API alebo poskytnúť jednotné Salesforce Data Loader zložky.

   Webinar6_Gestaltungselement_620x620

   04.

   Migrácia z/na SAP S/4HANA

   Natuvion je jednoducho jedným z popredných expertov na transformáciu na celom svete, ktorý sa špecializuje na migráciu starších SAP a/alebo iných systémov na SAP S/4HANA. Prečítajte si prečo – a ako Vám môžeme pomôcť spraviť z Vašej migrácie úspešný projekt.

   • SAP nás vybral za jednu zo štyroch firiem celosvetovo na vytvorenie SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement community – jedna z našich najvýznamnejších prejavov podpory, na ktorú sme najviac hrdí.
   • Väčšina nášho manažmentu sú bývalí špecialisti a manažéri priamo zo SAP-u, ktorí otvárajú rýchle a efektívne cesty komunikácie.
   • Naše hlavné sídlo je len za rohom pri sídle SAP-u vo Walldorfe. Úzko spolupracujeme s technikmi a vývojármi zo SAP-u a ich zmýšľanie nám je veľmi blízke.
   • Vieme poskytnúť dlhý zoznam referencií z migračných projektov, ktoré sme pripravili pre niektoré z najúspešnejších firiem v Európe a USA.
   • V neposlednom rade majú naši špecialisti na migrácie a transformácie každý viac ako dve dekády špičkových odborných skúseností.

   V centre transformácie je Natuvion Data Conversion ServerTM (DCS). Natuvion DCS dokáže čítať, analyzovať, extrahovať a transformovať dáta z rôznych systémov. Natuvion DCS je súčasťou nášho modulárneho migračného balíčka, ktorý sa dá upraviť na mieru podľa Vašich potrieb. Služba SAP S/4HANA Selective Data Migration zahŕňa všetky nevyhnutné transformácie dát zo staršieho systému na SAP S/4HANA. Zahŕňa selektívnu identifikáciu dát a ich presun, presun hlavných dát, dátový model a štrukturálnu transformáciu, rovnako ako i tvorenie/úpravu referencií. Základný balík zahŕňa aj výmaz selektívnych dát na zdrojovom systéme.

   Plánujete migráciu na SAP S/4HANA? Kontaktujte nás!

   Webinar10_Gestaltungselement_620x620

   05.

   Migrácia z/na Microsoft

   Tím Natuvionu má výnimočné skúsenosti s migráciou starších a iných systémov z a na Microsoft – v skutočnosti sme expertami v migráciách z akýchkoľvek zdrojov na akýkoľvek cieľ.

   Migrácia z a na Microsoft je, ako aj naše iné migračné kombinácie, založená na analytickom nástroji Natuvion Sophia, ktorý pracuje v spojení s Natuvion Data Conversion ServerTM (DCS) na vytvorení transformácie s nulovými prestojmi. Zaručuje vysoký level automatizácie v celom procese, čím sa minimalizuje narušenie a zvýši sa presnosť.

   Webinar11_Gestaltungselement_620x620

   06.

   Migrácia z/na Oracle Databases

   Spolu s Natuvion Data Conversion ServerTM (DCS) môžu naši špecialisti transformovať Vaše aplikácie v Oracle na inú platformu (ako napríklad SAP S/4HANA alebo Salesforce) – rýchlo a s minimálnym narušením prevádzky.

   To isté platí aj opačne, napríklad migrácia riešenia založeného na SAP na platformu Oracle, či už ju prevádzkujete lokálne alebo v cloude.

   Začíname definíciou rozsahu projektu, na ktorom s Vami spolupracujeme a na zlúčení dát, ktoré chcete presúvať, ich konvertovaním na správnu formu pre cieľovú platformu a mapovaním ich štruktúry a obsahu. Náš vysoko automatizovaný Natuvion DCS rozumie a využíva prirodzené charakteristiky databázy Oracle, ktoré robia prácu s extrahovacími, transformačnými a načítacími (ETL) procesmi jednoduchou a zároveň vysoko výkonnou.

   Napríklad, u jedného zákazníka transformoval vyše 40 terabitov dát z Oracle (JD Edwards, Siebel a iné) za menej ako 16 hodín, u iného zákazníka dokončil systémovú konsolidáciu 50 terabitov za menej ako 20 hodín. My sme potom spravili systematickú kontrolu kvality po transformácii, aby sme overili integritu dát a dátové modely.

   Webinar1_Gestaltungselement_620x620

   07.

   Migrácia na/medzi Cloudmi

   Firmy vedia, že migrácia do cloudu je nevyhnutá súčasť ich digitálnej cesty – tu im prichádzame na pomoc.

   Či už chcete realizovať Vašu migráciu cloudu po prvýkrát, alebo pokračovať na ďalší krok, naše unikátne nástroje a zručnosti Vám zabezpečia celý proces s minimálnym narušením.

   To isté platí, aj keď sú Vaše cloud iniciatívy už na pokročilej úrovni, ale potrebujú migráciu dát z jednej platformy cloudu na druhú; ako pri zmene dodávateľa.

   Natuvion Data Conversion ServerTM (DCS) mapuje a konvertuje Vaše dáta, štruktúru a modely na cieľový formát v novej aplikácií. Vysoká automatizácia a výnimočný výkon tohto nástroja konvertujú dáta behom pár hodín, bez žiadneho obmedzenia Vašich obchodných aktivít.

   Naši špecialisti a samotný Natuvion DCS potom vykonajú rozsiahlu kontrolu kvality po migrácii, aby si overili, že integrita a dátové modely sú v poriadku.

   Webinar3_Gestaltungselement_620x620

   08.

   Migrácie s takmer nulovým výpadkom

   Využitie Natuvion Data Conversion ServerTM (DCS) zabezpečí, že môžete zmigrovať obzvlášť veľké dátové objemy v rámci skoro nulového výpadku (NZDT).

   Natuvion DCS obsahuje niekoľko smart NZDT techník, ako napr. synchronizácia dát (spúšťač), identifikácia „teplých“/“studených“ dát a vlnový mechanizmus.

   Kombinácia týchto charakteristík s automatizáciou Natuvion DCS Vám takisto umožní eliminovať potrebu časovo náročnej manuálnej práce. Bol od základov navrhnutý tak, aby rýchlo spracovával aj extrémne veľké objemy dát a dokáže natívne čítať, transformovať, zapisovať a mazať dáta na úrovni databázy.

   Ďalšie časové úspory môžete docieliť integrovanými funkciami zabezpečenia kvality v Natuvion DCS. Navyše, zjednodušuje súlad s GDPR a ďalšími nariadeniami o ochrane osobných údajov pomocou depersonalizácie a anonymizácie Vašich údajov pri ich migrácii. To Vám ušetrí drahocenný čas a peniaze tým, že miesto dvoch projektov zrealizujete jeden.

   Webinar13_Gestaltungselement_620x620

   Zákazníci

   SWM 400x400

   Stadtwerke München

   Stadtwerke München GmbH je jednou z najväčších nemeckých komunálnych spoločností a spoločností poskytujúcich služby. Zamestnáva viac ako 10 000 ľudí a generuje ročné tržby vo výške 7,5 miliardy eur.

   Stadtwerke München GmbH je jednou z najväčších nemeckých komunálnych spo...

   EnBW 400x400

   EnBW

   Energie Baden-Württemberg AG je spoločnosť so sídlom v Karlsruhe. S tržbami 19,7 miliardy eur a viac ako 24 000 zamestnancami je EnBW treťou najväčšou nemeckou dodávateľskou spoločnosťou energie.

   Energie Baden-Württemberg AG je spoločnosť so sídlom v Karlsruhe. S tržb...

   logo_eon

   E.ON

   Ako jeden z najväčších európskych dodávateľov energie preberá E.ON vedúcu úlohu pri formovaní udržateľnej budúcnosti energetiky. Takmer 50 miliónov zákazníkov dostáva elektrinu, plyn, digitálne produkty a ďalšie riešenia práve od ...

   Ako jeden z najväčších európskych dodávateľov energie preberá E.ON vedúc...

   GASAG 400x400

   GASAG

   GASAG je spoločnosť poskytujúca energetické služby, ktorej sortiment zahŕňa nielen elektrinu a zemný plyn. Spoločnosť sa tiež zaoberá inovatívnymi technológiami a riadi expanziu obnoviteľných energií.

   GASAG je spoločnosť poskytujúca energetické služby, ktorej sortiment zah...

   badenova 400x400

   badenova

   Badenova AG & Co. KG je najväčším dodávateľom energie v južnom Badene. S viac ako 1400 zamestnancami generuje dodávateľ modernej energie a služieb životného prostredia ročné tržby okolo 1.1 miliardy eur.

   Badenova AG & Co. KG je najväčším dodávateľom energie v južnom Baden...

   Vattenfall DE

   Vattenfall

   Vattenfall je európska firma zaoberajúca sa energetikou s okolo 20.000 zamestnancami. Firma dodáva energiu domácnostiam a komerčným aj industriálnym zákazníkom už viac ako 100 rokov.

   Vattenfall je európska firma zaoberajúca sa energetikou s okolo 20.000 z...

   Články a Novinky

   M&A Success with SAP S/4HANA Carve-in

   May 20, 2024

   M&A Success with SAP...

   Supported by Natuvion, AMAG migrates acquired company...

   Zistiť viac
   ‘In too many companies, organizational and cultural change is underestimated!’

   May 13, 2024

   ‘In too many companies,...

   Companies that successfully organize all areas of change...

   Zistiť viac
   Low-code in cloud product development

   May 8, 2024

   Low-code in cloud product...

   Software development has evolved rapidly in recent years,...

   Zistiť viac
   Preparation is key: ensuring an efficient and secure go-live for SAP S/4HANA migration

   Apr 30, 2024

   Preparation is key:...

   The switch to SAP S/4HANA is currently one of the main...

   Zistiť viac
   “We need to change the way data gets into systems!”  

   Apr 12, 2024

   “We need to change the way...

   Master data forms the basis of almost all business...

   Zistiť viac
   How archiving analyses can assist you in your transformation!

   Mar 27, 2024

   How archiving analyses can...

   In today's evolving system landscapes, strategic and...

   Zistiť viac
   EN_Downloads_SuccessStory_Stockmeier

   Mar 15, 2024

   From three to one!

   STOCKMEIER uses Natuvion DCS to successfully consolidate...

   Zistiť viac
   SAP S/4HANA for HCM - how to ensure a smooth transformation

   Mar 8, 2024

   SAP S/4HANA for HCM: How to...

   With the delivery of HCM for SAP S/4HANA in October 2022,...

   Zistiť viac

   Kontaktujte nás

   Chceli by ste sa dozvedieť viac o službách a produktoch Natuvionu? Alebo máte nejaké iné otázky? Zašlite nám Vaše kontaktné údaje a my Vás kontaktujeme, čo najskôr!