SK
   bg_orange
   icon_3_transformation_white

   Transformation

   Home > What We Do > Transformation

   Odpoveď je áno

   Položte nám svoje otázky z oblasti transformácie!

   Nie je žiadnym prekvapením, že sme po celom svete známi ako vedúci experti na transformáciu. Boli sme vybraní spoločnosťou SAP ako jedna zo štyroch firiem spolupracujúcich so SAP-om pre SAP Selective Data Transformation Engagement. Ale tu naša cesta nekončí –zrealizovali sme nespočetne veľa ďalších projektov transformácie dát z akéhokoľvek zdroja na akýkoľvek cieľ.

   Mnoho firiem sa bojí pustiť sa do transformačného projektu. Nikto nechce, aby boli ich pracovné procesy narušené. Okrem toho je na to potrebný čas a kapacity zamestnancov. A tu prichádzame my. Náš „crack“ tím, pracujúci s Natuvion Data Conversion ServerTM (DCS), spraví všetko, čo treba. Rýchlo, efektívne a s optimalizovaným časom narušenia prevádzky. Dokonca i komplexné prípady transformácie, ako sú údaje z rôznych aplikácií – t.j. informácie používané súčasne na rôznych platformách. Len máloktorý z poskytovateľov realizácie transformácie ponúka i takéto riešenia. Pozrite si rôzne užívateľské scenáre nižšie, aby ste videli, ako Vám môžeme pomôcť.

   Transformácia

   01.

   Carve out / Split

   Keď chcú firmy oddeliť časť svojich činností, jednou z najväčších výziev sa stáva identifikácia všetkých dát v danej jednotke a ich oddelenie zo systému materskej spoločnosti.

   V Natuvione sme úspešne dokončili tento typ projektov po celej Európe v rámci komunálnych služieb (Vattenfall),  automobilovom (BMW) či výrobnom (Nolte) priemysle spolu s ďalšími odvetviami. Ponúkame detailne prispôsobené „de-migračné“ a migračné služby na úrovni organizácie, ako i transformáciu z akéhokoľvek zdroja na akýkoľvek cieľový systém. Toto zahŕňa aj migráciu dokumentov z externých obsahových / archívnych serverov. Pre firmy s integrovaným ERP systémom vieme dokonca oddeliť vybrané dáta v rámci priemyslu a/alebo finančného riešenia, rovnako ako aj v rámci HCM prostredia. V tomto prípade ponúkame dve možnosti; kopírovanie-a-migrácia alebo kopírovanie-a-mazanie.

   placeholder

   02.

   Zlúčenie a konsolidácia systémov

   Firmy potrebujú zlučovať alebo konsolidovať svoje systémy z rôznych dôvodov, ako napríklad pri akvizícii inej firmy, spojení dvoch alebo viacerých národných dcérskych spoločností pre vznik oblastnej jednotky, alebo pri stratégii modernizácie heterogénnych systémov.

   Náš prístup v Natuvione je použitie nášho analyzačného Natuvion SOPHIA, ktorý bol vytvorený priamo u nás, a ktorý ukazuje charakteristiky objektov v oboch systémoch. Týmto spôsobom ponúkame našim zákazníkom detailnú konverznú logiku, po ktorej nasleduje konverzia upravená na konkrétny typ dát a ich špecifiká. Podporená technickou analýzou a preddefinovanou konverziou môže systémová konsolidácia začať – prirodzene s logmi a priebežnými auditmi, aby zabezpečila súlad.

   Webinar9_Gestaltungselement_620x620

   03.

   Selektívna transformácia dát SAP S/4HANA

   Ako jeden zo štyroch partnerov SAP-u v rámci S/4HANA Selective Data Transition Engagement je samozrejmé, že Natuvion je jedným z najlepších svetových expertov na tento typ transformačných projektov.

   S konečným termínom pre prechod na SAP S/4HANA len o pár rokov bude mnoho firiem potrebovať pomoc externých expertov, ktorí im pomôžu s transformáciou. Akýkoľvek prístup si zvolíte, brownfield (prenos všetkého starého), greenfield (začať nanovo s úplne novým a prázdnym systémom), alebo AllfieldTM ofdNatuvionu (prenos dôležitých dát a obchodných procesov pri archivácii „studených“ dát, ktoré sa už nevyužívajú), môžete sa spoľahnúť na expertízu Natuvionu na každom kroku.

   Spolu s našimi vysoko kvalifikovanými a skúsenými špecialistami je našou tajnou zbraňou Natuvion Data Conversion Server™ (DCS). Je to inteligentný transformačný softvér, ktorý je založený na cloude a môže byť použítý na všetky typy projektov transformácie dát: automatizuje a zrýchľuje procesy transformácie dát, zatiaľ čo zachováva opakujúce sa projektové aktivity alebo požiadavky vo forme šablón.

   Natuvion DCS ponúka ohromné benefity pre našich zákazníkov, nakoľko ponúka selektívnu transformáciu dát so skoro nulovým časom narušenia prevádzky. Takisto si môžete overiť status súladu bezpečnosti Vašich dát počas plánovacích a transformačných procesov. To Vám umožní napraviť akékoľvek anomálie alebo porušenia pravidiel a ubezpečiť sa, že nový SAP S/4HANA systém je na 100% vyhovujúci. Dva projekty v jednom – ušetria Vám peniaze, čas a bolesti hlavy počas celého procesu.

   Webinar11_Gestaltungselement_620x620

   04.

   Harmonizácia účtovných tabuliek

   V Natuvione sa nás často pýtajú, ako zjednodušiť a zefektívniť účtovné osnovy. Mnoho firiem, obzvlášť tých väčších s viacerými divíziami a/alebo dcérskymi spoločnosťami, chce znížiť čas potrebný na zhrnutie viacerých odlišných účtov do jedného prehľadu. S týmto Vám Natuvion vie pomôcť.

   CoA harmonizácia (harmonizácia účtovnej osnovy) prináša významné zákaznícke benefity v otázkach času a finančných úspor, rovnako ako i v urýchlených procesoch finančných správ. Je to zásadná súčasť integrácie, ktorá nasleduje po spojení alebo akvizícii a prípravách prechodu na SAP S/4HANA. Naši špecialisti pracujú s výkonnými softvérovými riešeniami na odbremenení od záťaže zmenou sekundárnych nákladových druhov, premenovaním a zlúčením nákladových stredísk, harmonizáciou a odstránením duplicitných údajov o zákazníkoch, dodávateľoch a iných kmeňových dátach a zlúčením alebo oddelením oblastí účtovania a/alebo kontroly.

   Webinar20_Gestaltungselement_620x620

   05.

   Deaktivácia obchodných funkcií

   Táto časť našej činnosti je často kombinovaná s projektom systémového delenia, napr. vyradenie integrovaného ERP systému a systému priemyselných riešení z prevádzky s cieľom dosiahnuť dva samostatné systémy.

   Niekedy nazývané aj unswitch, Natuvion má roky skúseností v tomto druhu deaktivácie, obzvlášť so SAP priemyselnými riešeniami IS-U pre komunálne služby; IS-H pre nemocnice, a unswitch dôchodkových fondov ako súčasť SAP HCM). Všetky dáta sú prenesené na nový systém a staré dáta sú zmazané z vyradeného systému, pričom majú zabezpečenú bezproblémovú integritu.

   Webinar19_Gestaltungselement_620x620

   06.

   Transformácia novej hlavnej knihy / rozdelenie dokladov

   Základným krokom prípravy migrácie na SAP S/4HANA je prechod tradičnej hlavnej účtovnej knihy k novému riešeniu účtovnej knihy.

   The Natuvion Data Conversion Server™ (DCS) pomáha mapovaním, konvertovaním a overením polí a objektov v predchádzajúcom systéme hlavnej knihy (GL) v porovnaní s tým novým. Natuvion DCS automatizuje a urýchľuje procesy transformácie dát, zatiaľ čo zachováva znovu sa vyskytujúce GL prvky. Spoluprácou s Natuvion DCS môžu špecialisti z Natuvionu pomôcť firmám, ktoré chcú získať benefity z funkcií v  novej hlavnej knihe v ich existujúcom systéme SAP. Môžeme tiež nakonfigurovať rozdelenie dokladov, ktoré sa používa, ak je v tabuľke, povedzme, viacero záznamov krajín. Doklad je možné pred transformáciou rozdeliť podľa trhu, ziskového centra alebo iných parametrov. To umožní súlad s vykazovaním podľa segmentov a inými predpismi.

   Webinar21_Gestaltungselement_620x620

   07.

   Harmonizácia kmeňových dát, ich čistenie a udržiavanie

   Využitím našich analytických a transformačných nástrojov vieme pomôcť s čistením a harmonizáciou veľkého rozpätia dát – ako prípravný krok pred migráciou alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

   Existuje široká škála prípadov využitia pri čistení a harmonizácii údajov – zahŕňajúcich konsolidáciu rôznorodých databáz dodávateľov, kontraktorov a predajcov; jednotná účtovná osnova; alebo odstraňovanie systémových nezrovnalostí. Tu pomáha Natuvion Data Conversion Server™ (DCS). Naši špecialisti ho využívajú na analýzu dát a čistiace a/alebo harmonizačné procesy. Je rýchly, efektívny a nespôsobuje žiadne časové prerušenie.

   Webinar7_Gestaltungselement_620x620

   08.

   Transformácia unicode

   Ak používate starší SAP systém, možno ho budete musieť inovovať na Unicode formát pred akýmkoľvek projektom migrácie alebo selektívnej transformácie dát zahŕňajúci SAP S/4HANA.

   Unicode je univerzálna kódová schéma, ktorá podporuje všetky znaky vo všetkých jazykoch – čo je teraz pomerne štandardné, ale nebolo (a nie je) tomu tak i pre mnoho starších systémoch. Pre SAP, NetWeaver 7.40 poslednej verzie nebol podporovaný formátom Unicode. Tento konverzný projekt môže byť časovo a finančne náročný, ale špecialisti z Natuvionu Vám pri tom môžu pomôcť. Na urýchlenie projektu Vám pomôžu identifikovať akékoľvek historické dáta, ktoré už v novom systéme nebudete potrebovať. Ďalej Vám implementujú výkonný Natuvion Data Conversion Server™ (DCS), ktorý konverziu vykoná rýchlo a efektívne.

   Webinar17_Gestaltungselement_620x620
   cta_panel_bg_green cta_panel_bg_green_mobile

   Vaša cesta ku SAP S/4HANA

   Existujú 3 spôsoby migrácie na SAP S/4HANA. Ktorý je  pre Vás ten najlepší? V našej publikácií spomínamé klady a zápory rôznych konceptov. 

   Stiahnuť v angličtine

   Zákazníci

   EnBW 400x400

   EnBW

   Energie Baden-Württemberg AG je spoločnosť so sídlom v Karlsruhe. S tržbami 19,7 miliardy eur a viac ako 24 000 zamestnancami je EnBW treťou najväčšou nemeckou dodávateľskou spoločnosťou energie.

   Energie Baden-Württemberg AG je spoločnosť so sídlom v Karlsruhe. S tržb...

   EVN 400x400

   EVN AG

   EVN AG je najväčším dodávateľom elektriny, plynu a tepla v Dolnom Rakúsku a hlavným dodávateľom elektriny v Macedónsku a Bulharsku so sídlom v Maria Enzersdorf.

   EVN AG je najväčším dodávateľom elektriny, plynu a tepla v Dolnom Rakúsk...

   Energiedienst 350x169

   Energiedienst

   Energiedienst so sídlom v Laufenburgu vo Švajčiarsku je nemecko-švajčiarska energetická dodávateľská spoločnosť, ktorá vyrába zelenú elektrinu z vodnej energie a zameriava sa aj na distribúciu plynu a elektriny.

   Energiedienst so sídlom v Laufenburgu vo Švajčiarsku je nemecko-švajčiar...

   Success Story
   logo_eon

   E.ON

   Ako jeden z najväčších európskych dodávateľov energie preberá E.ON vedúcu úlohu pri formovaní udržateľnej budúcnosti energetiky. Takmer 50 miliónov zákazníkov dostáva elektrinu, plyn, digitálne produkty a ďalšie riešenia práve od ...

   Ako jeden z najväčších európskych dodávateľov energie preberá E.ON vedúc...

   man-financial-service

   MAN Financial Services

   Ako finančná spoločnosť podporuje MAN Financial Services zákazníkov MAN Truck & Bus. Ich portfólio obsahuje lokálne a medzinárodné finančné, leasingové a poistné riešenia. 

   Ako finančná spoločnosť podporuje MAN Financial Services zákazníkov MAN ...

   Vattenfall DE

   Vattenfall

   Vattenfall je európska firma zaoberajúca sa energetikou s okolo 20.000 zamestnancami. Firma dodáva energiu domácnostiam a komerčným aj industriálnym zákazníkom už viac ako 100 rokov.

   Vattenfall je európska firma zaoberajúca sa energetikou s okolo 20.000 z...

   Success Story

   Články a Novinky

   EN_Downloads_SuccessStory_swb ILM

   Jun 28, 2024

   Take the SAP fast route to...

   swb successfully implements SAP ILM with Natuvion expertise

   Zistiť viac
   EN_Downloads_SuccessStory_Lanco

   Jun 5, 2024

   Successful divestments with...

   Lanco achieves two complex transformation projects with...

   Zistiť viac
   M&A Success with SAP S/4HANA Carve-in

   May 20, 2024

   M&A Success with SAP...

   Supported by Natuvion, AMAG migrates acquired company...

   Zistiť viac
   ‘In too many companies, organizational and cultural change is underestimated!’

   May 13, 2024

   ‘In too many companies,...

   Companies that successfully organize all areas of change...

   Zistiť viac
   Low-code in cloud product development

   May 8, 2024

   Low-code in cloud product...

   Software development has evolved rapidly in recent years,...

   Zistiť viac
   Preparation is key: ensuring an efficient and secure go-live for SAP S/4HANA migration

   Apr 30, 2024

   Preparation is key:...

   The switch to SAP S/4HANA is currently one of the main...

   Zistiť viac
   “We need to change the way data gets into systems!”  

   Apr 12, 2024

   “We need to change the way...

   Master data forms the basis of almost all business...

   Zistiť viac
   How archiving analyses can assist you in your transformation!

   Mar 27, 2024

   How archiving analyses can...

   In today's evolving system landscapes, strategic and...

   Zistiť viac

   Kontaktujte nás

   Chceli by ste sa dozvedieť viac o službách a produktoch Natuvionu? Alebo máte nejaké iné otázky? Zašlite nám Vaše kontaktné údaje a my Vás kontaktujeme, čo najskôr!