SK
   hero_bg_about_desktop-1

   Natuvion
   Ochrana Údajov

   Home > Data Privacy

   Informácie o ochrane údajov

   Táto stránka je riadená spoločnosťou Natuvion GmbH, Altrottstrasse 31, 69190 Walldorf, Nemecko

   Nakoľko je pre nás ochrana Vašich osobných údajov veľmi dôležitá, chceme venovať tejto téme veľkú pozornosť. V nasledujúcich častiach by sme Vás radi informovali o tom ako narábame s Vašimi osobnými údajmi. Napríklad, ak ukladáme, spracúvame alebo používame Vaše osobné údaje v rámci tejto stránky, robíme tak v súlade s Európskymi zákonmi o ochrane osobných údajov. Toto platí pre každý prípad, kedy sú osobné dáta zhromaždené, aby sme sa dozvedeli viac o type, rozsahu a účele príslušného zberu a použitia. Majte na vedomí, že napriek všetkej opatrnosti, je prenos dát cez internet vždy predmetom hrozby vzhľadom na potencionálne slabiny v oblasti ochrany. Tým pádom nie je úplná ochrana dát možná.

   Všeobecné informácie

   Zodpovednosť za spracovanie dát v rámci tento stránky a iných stránok, ktoré sú riadené spoločnosťou Natuvion (www.info.natuvion.com, www.events.natuvion.com ) a, v prípade potreby, jej reprezentami: Natuvion GmbH, reprezentovanou výkonnými riaditeľmi,  Patricom Dahseom a Holgerom Strotmannom.  

   Natuvion GmbH
   Altrottstrasse 31
   69190 Walldorf
   Nemecko

   Tel. číslo: +49 6227 73-1400
   Fax: +49 6227 73-1410
   E-mailová adresa: info@natuvion.com

   Správca ochrany údajov
   Nášho správchu ochrany údajov môžete kontaktovať nasledovne:

   PROLIANCE GmbH
   Leopoldstraße 21
   80802 Mníchov
   Nemecko
   E-mailová adresa: datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

   Definície

   Naše zásady ochrany osobných údajov by mali byť jednoduché a zrozumiteľné pre všetkých. Z tohto dôvodu využívajú naše zásady ochrany osobných údajov oficiálne podmienky všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Oficiálne definície sú vysvetlené v čl. 4 GDPR.

   Web Hosting

   Táto stránka je riadená externým poskytovateľom služby (HubSpot). Túto webovú stránku prevádzkuje hostiteľ vo Frankfurte, Nemecku, ktorý je autorizovaný externým poskytovateľom služby. Osobné údaje zhromaždené na tejto stránke sú uložené v serveroch hostiteľa. To môže zahŕňať, ale nie je limitované na, IP adresy, žiadosti o kontakt, meta a komunikačné dáta, prístup na stránku a iné dáta, ktoré sú generované stránkou. Existuje zmluva o spracovaní objednávky s poskytovateľom služieb (HubSpot). Príslušná úroveň ochrany údajov je zaručená uzavretím nových EÚ štandardných zmluvných doložiek Komisiou EÚ (od 04.06.2021) v spojení s individuálnym hodnotením rizika.

   Protokolové súbory serveru

   Natuvion zhromažďuje údaje o každej relácii na tejto webovej stránke (takzvané protokolové súbory serveru). Údaje o relácii zahŕňajú názvy požadovaných webových stránok a súborov, dátum a čas požiadavky, objem prenesených dát, notifikáciu o úspešnej požiadavke, typ a verziu prehliadača, operačný systém používateľa, adresu URL sprostredkovateľa (predtým navštívená stránka), IP adresu, a žiadajúceho poskytovateľa.

   Spracovanie sa vykonáva podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu zlepšiť prevádzku, bezpečnosť a optimalizáciu našej webovej stránky.

   Tieto údaje sa zhromažďujú iba na účely zabezpečenia údajov a na optimalizáciu našej webovej stránky. Akékoľvek iné vyhodnotenie údajov, s výnimkou štatistických účelov (a to spravidla v anonymnej forme), sa neuskutočňuje. Nevytvárajú sa ani nespracúvajú žiadne osobné profily surfovania a podobne.

   Online služby a využitie údajov

   Na tejto webovej stránke sa môžete zaregistrovať pre naše online služby a následne ich využívať. Na tento účel zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete. V rámci online služby sa Vaše osobné údaje používajú na začatie, plnenie a spracovanie súvisiacej zmluvy o používaní podľa článku 6 ods. 1 písm. b GDPR.

   Prístup a uchovávanie informácií v koncových zariadeniach

   Používaním našej webovej stránky môžu byť informácie (napr. IP adresa) prístupné alebo uložené (napr. cookies) vo Vašom koncovom zariadení. Tento prístup alebo uchovávanie môže zahŕňať ďalšie spracovanie osobných údajov v zmysle GDPR.

   V prípadoch, keď je takýto prístup k informáciám alebo takéto uchovávanie informácií absolútne nevyhnutné pre technicky bezchybné poskytovanie našich služieb, deje sa tak na základe § 25 ods. 1 veta 1, ods. 2 č. 2 TTDSG.

   V prípadoch, keď takýto proces slúži na iné účely (napr. dizajn našej webovej stránky založený na potrebách), bude vykonaný len na základe § 25 (1) TTDSG s Vaším súhlasom v súlade s článkom 6 (1) a GDPR. Súhlas je možné do budúcna kedykoľvek odvolať. Na spracovanie Vašich osobných údajov sa vzťahujú požiadavky GDPR a BDSG (Federal Data Protection Act).

   Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a príslušných právnych základoch v tejto súvislosti nájdete v nasledujúcich častiach o konkrétnych spracovateľských činnostiach na našej webovej stránke.

   Newsletter a iné odbery

   Na odber noviniek na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť vyplnením kontaktného formulára a udelením súhlasu. Váš súhlas je právnym základom pre naše spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a GDPR. Ak chcete dostávať newsletter ponúkaný na našej webovej stránke s pravidelnými informáciami o našich ponukách a produktoch, potrebujeme Vašu e-mailovú adresu ako povinnú informáciu.

   Na zasielanie newslettera používame takzvaný postup dvojitého prihlásenia. To znamená, že Vám nebudeme posielať náš newsletter e-mailom, kým výslovne nepotvrdíte, že súhlasíte so zasielaním newsletterov. V prvom kroku dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie, že ako vlastník príslušnej e-mailovej adresy chcete v budúcnosti dostávať newsletter. Potvrdením nám udeľujete súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR, že môžeme použiť Vaše osobné údaje na účely požadovaného zasielania newslettera.

   Pri registrácii na odber noviniek ukladáme okrem e-mailovej adresy potrebnej na zasielanie newsletteru aj IP adresu, prostredníctvom ktorej ste sa prihlásili na odber newslettera, ako aj dátum a čas registrácie a potvrdenia, aby sme mohli vysledovať prípadné zneužitie v neskoršom čase. Newsletter môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom odkazu vloženého v každom newsletteri alebo zaslaním e-mailu vyššie uvedenej zodpovednej strane. Po Vašom zrušení bude Vaša e-mailová adresa okamžite vymazaná z nášho distribučného zoznamu bulletinov, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním zhromaždených údajov alebo je ďalšie spracovanie inak právne prípustné.

   Cookies

   Naša webová stránka používa cookies, aby sme zaručili vysokú kvalitu a zlepšili funkčnosť našej online prítomnosti. Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa a okrem iného ponúkajú možnosť zistiť počet návštev, ktoré používateľ uskutoční na webovej stránke.

   Naša webová stránka používa dočasné a trvalé súbory cookie. Prechodné súbory cookie sa automaticky vymažú, keď zatvoríte prehliadač, a aplikujú sa najmä na súbory cookie relácie. Súbory cookie relácie zaznamenávajú takzvané ID relácie, ktoré sa používajú na priradenie rôznych požiadaviek Vášho prehliadača k zdieľanej relácii. Týmto spôsobom bude Váš počítač rozpoznaný, keď sa vrátite na našu webovú stránku. Súbory cookie relácie sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.

   Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po určitom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Pre trvalé súbory cookie, ktoré umiestňujeme, platí maximálne obdobie dvoch rokov. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať v nastaveniach zabezpečenia Vášho prehliadača. Nastavenia prehliadača si môžete upraviť tak, aby vyhovovali Vašim preferenciám, a  sa môžete prihlásiť napríklad iba na súbory cookie, ktoré si vyberiete. Upozorňujeme, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie webovej stránky.

   Súbory cookie, ktoré zhromažďujeme, sú monitorované prostredníctvom takzvaného Cookiebotu.

   Cookiebot používa cookies na sledovanie a kontrolu stavu Vášho súhlasu s používaním zodpovedajúcich technológií. Cookiebot dokumentuje aktuálny stav a dátum zhromaždených cookies. Osobná identifikácia nie je možná kvôli informáciám uloženým v súboroch cookie.

   V rozsahu, v akom jednotlivé nami implementované súbory cookie spracúvajú aj Vaše osobné údaje, sa spracúvanie vykonáva podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR za účelom presadzovania našich oprávnených záujmov na čo najlepšej funkčnosti a zákaznícky priateľskom a efektívnom dizajne našej webovej stránky. Ak spracovanie presahuje rozsah potrebný na používanie našej webovej stránky, je toto spracovanie založené na Vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Ak chcete spravovať svoje vlastné nastavenia súborov cookie, vyberte, ktoré súbory cookie môžu byť uložené vo vyskakovacom okne na začiatku Vašej relácie.

   Váš prehliadač si môžete nastaviť tak aby ste

   • boli informovaní o nastaveniach cookies,
   • povolili cookies len v jednotlivých prípadoch,
   • vylúčili prijímanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne,
   • aktivovali automatické mazanie cookies pri zatvorení prehliadača.

   Nastavenia súborov cookie je možné spravovať pomocou nasledujúcich odkazov pre príslušné prehliadače:

   Súbory cookie mnohých spoločností a funkcií, ktoré sa používajú na reklamu, môžete spravovať individuálne. Použite na to príslušné používateľské nástroje dostupné na  https://www.aboutads.info/choices/ alebo https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

   Väčšina prehliadačov ponúka aj takzvanú funkciu „do-not-track“. Ak je táto funkcia aktivovaná, príslušný prehliadač informuje reklamné siete, webové stránky a aplikácie, že nechcete byť „sledovaní“ kvôli behaviorálnej reklame a podobne. Informácie a pokyny na úpravu tejto funkcie v závislosti od poskytovateľa vášho prehliadača nájdete na nasledujúcich odkazoch:

   Okrem toho môžete štandardne zabrániť načítaniu takzvaných skriptov. "NoScript" povoľuje JavaScripty, Java a ďalšie doplnky iba na dôveryhodných doménach podľa Vášho výberu. Informácie a pokyny na úpravu tejto funkcie môžete získať od poskytovateľa Vášho prehliadača (napr. pre Mozilla Firefox na:  https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/noscript/).

   Upozorňujeme, že ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

   Kontaktný formulár, živý chat a e-mailový kontakt

   Keď nás kontaktujete (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára, živého chatu alebo e-mailu), môžeme zhromažďovať Vaše osobné údaje. V prípade zhromažďovania údajov prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke sú príslušné údaje zobrazené na príslušnom kontaktnom formulári. Tieto údaje sa zhromažďujú a používajú výlučne na účely odpovede na Vašu žiadosť alebo kontaktovania Vás.

   Právnym základom spracovania Vašich údajov je náš oprávnený záujem v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR v reakcii na Vašu žiadosť. Ak je Váš kontaktný dopyt podaný v súvislosti s uzavretím zmluvy, právnym základom pre naše spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

   Služby Google 

   Na niekoľkých našich stránkach používame obsah alebo služby ponúkané spoločnosťou Google (Google LLC, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Pre vnímanie a používanie našej webovej stránky je nevyhnutné, aby spoločnosť Google ako poskytovateľ obsahu získala Vašu IP adresu. Okrem toho môže spoločnosť Google na Vašom zariadení ukladať súbory cookie, ktoré môžu obsahovať technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, adresu URL sprostredkovateľa a ďalšie informácie o používaní našej webovej stránky. Takéto informácie môžu byť zlúčené s informáciami z iných zdrojov. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk; možnosť odhlásenia je dostupná na https://adssettings.google.com/authenticated.

   Pre špeciálne prípady, v ktorých sa osobné údaje prenášajú spoločnosti Google do USA, nájdete ďalšie podrobnosti na webovej lokalite spoločnosti Google. Keďže dochádza k prenosu osobných údajov do USA, na zabezpečenie úrovne ochrany údajov podľa GDPR sú potrebné ďalšie ochranné mechanizmy. Na zabezpečenie toho spoločnosť Google odsúhlasila štandardné doložky o ochrane údajov v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c GDPR. Tieto zaväzujú príjemcu údajov v USA, aby údaje spracúval v súlade s úrovňou ochrany v Európe. V prípadoch, keď to nie je možné zabezpečiť ani týmto zmluvným predĺžením, sa snažíme získať ďalšie predpisy a záväzky od príjemcu v USA.

   Nasledujúce služby Google sa na našich webových stránkach používajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o štatistickú analýzu správania používateľov za účelom optimalizácie a marketingových dôvodov. V tejto súvislosti sú cookies spracovávané na základe Vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

   A) Google Analytics

   Naša webová stránka používa Google Analytics, službu internetovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“ a webové majáky.

   Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky a na vytváranie správ o aktivitách na webovej lokalite. Google tieto informácie použije aj na to, aby prevádzkovateľovi webovej stránky poskytol ďalšie služby súvisiace s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa odoslaná Vaším prehliadačom v kontexte Google Analytics sa nespája s inými údajmi od Google. Spracovanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR na právnom základe Vášho súhlasu.

   Google Analytics používame iba s aktivovanou anonymizáciou IP adresy. To znamená, že Vašu IP adresu bude Google ďalej spracovávať iba v skrátenej forme.

   Keďže dochádza k prenosu osobných údajov do USA, sú potrebné ďalšie vhodné záruky na zabezpečenie úrovne ochrany údajov podľa GDPR. Aby sme to zaručili, uzatvorili sme s poskytovateľom štandardné zmluvné doložky v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c GDPR. Tieto zaväzujú príjemcu údajov v USA k spracovaniu údajov podľa úrovne ochrany v Európe. V prípadoch, v ktorých to nemôže byť zaručené ani týmto zmluvným predĺžením, sa snažíme získať dodatočné predpisy a záväzky od príjemcu v USA.

   Podmienky používania služby Google Analytics a informácie o ochrane údajov sú dostupné prostredníctvom nasledujúcich odkazov:

   http://www.google.com/analytics/terms/
   https://policies.google.com/privacy

   Údaje budú vymazané, len čo už nebudú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené.

   Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim prispôsobením nastavení softvéru Vášho prehliadača. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť bez obmedzenia využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať údaje generované súborom cookie a analyzovať Vaše používanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) a spracovávať tieto údaje spoločnosťou Google môžete i stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

   B) Sledovanie konverzií Google Ads


   Táto webová stránka tiež používa technológiu sledovania konverzií spoločnosti Google. Google AdWords ukladá jedinečný súbor cookie do Vášho počítača, keď ste presmerovaní na našu webovú stránku prostredníctvom reklám Google. Ak vstúpite do určitých oblastí našej webovej stránky a platnosť súboru cookie vo Vašom počítači ešte nevypršala, môžeme vidieť, že ste boli do týchto oblastí presmerovaní po kliknutí na konkrétnu reklamu.

   Informácie zhromaždené pomocou súborov cookie konverzií nám umožňujú generovať štatistiky konverzií na určenie celkového počtu používateľov, ktorí klikli na naše reklamy a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nedostávame však žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na identifikáciu jednotlivých používateľov. Ak chcete deaktivovať proces sledovania, môžete príslušný súbor cookie odmietnuť (napr. deaktiváciou automatického generovania súborov cookie v nastaveniach prehliadača). Sledovanie konverzie súborov cookies môžete zakázať aj tak, že svojmu prehliadaču dáte pokyn, aby blokoval súbory cookie z domény www.googleadservices.com.

   C) Google Ads Remarketing


   Táto webová stránka využíva Google Remarketing, službu Google Ads na integráciu reklám spoločnosti Google Ireland Limited („Google“). Poskytovateľom je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

   Táto funkcia umožňuje návštevníkom webovej lokality zacieliť reklamu zobrazovaním prispôsobených reklám založených na záujmoch návštevníkom webovej lokality, keď navštívia iné webové stránky v Reklamnej sieti Google. Ak následne navštívite inú webovú stránku v Reklamnej sieti Google, zobrazia sa Vám reklamy, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou zohľadňujú predtým navštívené oblasti produktov a informácií.

   Google používa takzvané cookies na vykonávanie analýzy používania webových stránok, ktoré tvoria základ pre vytváranie záujmovo orientovaných reklám.

   „Cookies“ sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie generované súbormi cookie o používaní tejto webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) a doručovaní reklamných formátov budú prenesené a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Tieto informácie môže spoločnosť Google zdieľať so svojimi zmluvnými partnermi spoločnosti Google. Google však nezlúči Vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré máte uložené. Pokiaľ ste udelili súhlas na ukladanie cookies, deje sa tak na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s Vaším používaním webovej stránky spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Súbor cookie môžete tiež deaktivovať prostredníctvom tohto odkazu.

   Keďže dochádza k prenosu osobných údajov do USA, na zabezpečenie úrovne ochrany údajov podľa GDPR sú potrebné ďalšie ochranné mechanizmy. Na zabezpečenie toho spoločnosť Google odsúhlasila štandardné doložky o ochrane údajov v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c GDPR. Tieto zaväzujú príjemcu údajov v USA, aby údaje spracúval v súlade s úrovňou ochrany v Európe. V prípadoch, keď to nie je možné zabezpečiť ani týmto zmluvným predĺžením, sa snažíme získať ďalšie predpisy a záväzky od príjemcu v USA.
   Ďalšie informácie o Google Ads Remarketing a pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na: http://www.google.com/privacy/ads/.

   Sociálne média

   Na našej webovej stránke nepoužívame doplnky sociálnych médií. Namiesto toho odkazujeme iba na našu prítomnosť na príslušných sociálnych sieťach a platformách. Spracovanie údajov na sociálnych sieťach a platformách je kompletne nezávislé od nás, a preto nemáme žiadnu kontrolu nad spravovaním údajov, ktoré sa môže diať pri kliknutí na link.

   Kliknutím na tieto linky opúšťate naše webové stránky a takisto i dosah tohto vyhlásenia o ochrane údajov. Na sociálnych platformách platia len vyhlásenia o ochrane údajov a o podmienkach užívania daných platforiem sociálnych médií.

   Ďalšie spracovanie a použitie dát operátorom, rovnako ako i Vaše práva a možnosti nastavenia pre ochranu súkromia môžete nájsť vo vyhláseniach o ochrane údajov daného operátora platforiem sociálnych médií:   • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko; Podľa zásad ochrany osobných údajov používa Facebook štandardné zmluvné doložky na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov v súlade s ustanoveniami GDPR pri prenosoch údajov do USA alebo iných tretích krajín mimo EÚ: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
   • LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA; Podľa zásad ochrany osobných údajov používa LinkedIn štandardné zmluvné doložky na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov v súlade s ustanoveniami GDPR pri prenosoch údajov do USA alebo iných tretích krajín mimo EÚ: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy and https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en
   • Xing AG, Gaensemarkt 43, 20354 Hamburg, Nemecko; Podľa zásad ochrany osobných údajov používa XING štandardné zmluvné doložky na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov v súlade s ustanoveniami GDPR pre prenos údajov do USA alebo iných tretích krajín mimo EÚ: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy/who-may-receive-information-about-you/third-countries
   • Google, Inc., 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Podľa zásad ochrany osobných údajov spoločnosť Google používa štandardné zmluvné doložky na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov v súlade s ustanoveniami GDPR pri prenosoch údajov do USA alebo iných tretích krajín mimo EÚ https://policies.google.com /privacy?hl=sk&gl=sk
   • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Podľa zásad ochrany osobných údajov používa Twitter štandardné zmluvné doložky na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov v súlade s ustanoveniami GDPR pri prenosoch údajov do USA alebo iných tretích krajín mimo EÚ: https://twitter.com/en/privacy
   • YouTube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; Podľa zásad ochrany osobných údajov spoločnosť Google používa štandardné zmluvné doložky na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov v súlade s ustanoveniami GDPR pri prenosoch údajov do USA alebo iných tretích krajín mimo EÚ: https://policies.google.com /privacy?hl=sk&gl=sk
   • Instagram, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko; Podľa zásad ochrany osobných údajov používa Facebook štandardné zmluvné doložky na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov v súlade s ustanoveniami GDPR pri prenosoch údajov do USA alebo iných tretích krajín mimo EÚ: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

    

   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa používania sledovania konverzií LinkedIn

   Používame nástroj Retargeting Tool, LinkedIn Conversion Tracking, spoločnosti LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko („LinkedIn“). Na tento účel naša webová stránka integruje značku LinkedIn Insight Tag, ktorá umožňuje spoločnosti LinkedIn zhromažďovať štatistické, pseudonymné údaje o Vašej návšteve a používaní našej webovej lokality a na tomto základe nám  poskytovať  súhrnné štatistiky. Okrem toho sa tieto informácie používajú na zobrazenie konkrétnych a relevantných ponúk a odporúčaní po tom, čo ste sa na webovej stránke informovali o určitých službách, informáciách a ponukách. Príslušné informácie sú uložené v súbore cookie.

   Keďže dochádza k prenosu osobných údajov do USA, na zabezpečenie správnej úrovne ochrany údajov sú potrebné ďalšie ochranné mechanizmy. Za týmto účelom sme s Poskytovateľom podpísali Štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov v súlade s čl. 46, ods. 2 písm. c) GDPR. Tie vyžadujú, aby príjemca údajov v USA spracúval údaje v súlade s úrovňou ochrany v Európe. V prípadoch, keď to nebude možné zabezpečiť ani týmto zmluvným predĺžením, budeme sa snažiť získať ďalšie predpisy a záväzky od príjemcu v USA. Sledovanie konverzií LinkedIn Insight a personalizovanú inzerciu založenú na záujmoch môžete zrušiť kliknutím na tento odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov LinkedIn nájdete na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

   HubSpot

   HubSpot na našej webovej stránke používame na marketingové aktivity. HubSpot je softvérová spoločnosť z USA s pobočkou HubSpot Ireland Limited na 2. poschodí 30 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko. Toto integrované softvérové riešenie používame pre vlastný marketing, generovanie potenciálnych zákazníkov a zákaznícke služby. To zahŕňa e-mailový marketing, ktorý riadi odosielanie newsletterov a automatizovaných mailingov, publikovanie a reportovanie na sociálnych sieťach, správu kontaktov, ako je segmentácia používateľov a CRM, vstupné stránky a kontaktné formuláre. HubSpot používa cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne vo vyrovnávacej pamäti Vášho webového prehliadača na Vašom zariadení a umožňujú nám analyzovať Vaše používanie stránky. Zhromaždené informácie (napr. IP adresa, geografická poloha, typ prehliadača, dĺžka návštevy a zobrazené stránky) analyzuje HubSpot v našom mene, aby sme mohli generovať správy o návšteve a navštívených stránkach. Informácie zhromaždené HubSpotom a obsah našej webovej stránky sú uložené na serveroch poskytovateľov služieb HubSpot. Ak ste udelili súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 s. 1 (a) GDPR, spracovanie na tejto webovej stránke je za účelom analýzy webovej stránky.

   Keďže dochádza k prenosu osobných údajov do USA, sú potrebné ďalšie vhodné záruky na zabezpečenie úrovne ochrany údajov podľa GDPR. Aby sme to zaručili, uzatvorili sme s poskytovateľom štandardné zmluvné doložky v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c) GDPR. Tieto zaväzujú príjemcu údajov v USA k spracovaniu údajov podľa úrovne ochrany v Európe. V prípadoch, v ktorých to nemôže byť zaručené ani týmto zmluvným predĺžením, sa snažíme získať dodatočné predpisy a záväzky od príjemcu v USA.

   Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na účely ich zhromažďovania. Proti zhromažďovaniu údajov zo strany HubSpot a nastavovaniu súborov cookie môžete natrvalo namietať tak, že príslušným spôsobom zabránite ukladaniu súborov cookie prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti namietať pridaním e-mailu na adresu info@natuvion.com.

   Funkcia chatu (HubSpot)

   Táto webová stránka používa live chat na zabezpečenie čo najlepšieho používateľského zážitku. Aby sme mohli odpovedať na otázky naživo, Vaše meno v rozhovore (meno a priezvisko) a obsah Vášho rozhovoru sa zhromažďujú a ukladajú pre priebeh rozhovoru.

   Vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo zhromažďujeme len vtedy, ak nám ich dobrovoľne poskytnete, aby sme Vás mohli následne kontaktovať.

   Na fungovanie funkcie chatu sa používajú súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne do vyrovnávacej pamäte internetového prehliadača návštevníka stránky. Súbory cookie umožňujú rozpoznať internetový prehliadač návštevníka stránky, aby bolo možné rozlíšiť jednotlivých používateľov chatovacej funkcie našej webovej stránky. Informácie generované súbormi cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) sa prenášajú na server poskytovateľa chatovacích služieb a tam sa ukladajú.

   Právnym základom spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR, ak na to používateľ dal súhlas. Ak majú takto zhromaždené informácie osobnú referenciu, spracúvanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o efektívne služby zákazníkom a štatistickú analýzu správania používateľov na účely optimalizácie. Ak sa história chatu zameriava na uzavretie zmluvy, dodatočným právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR na spracúvanie na plnenie zmluvy alebo na vykonávanie predzmluvných opatrení.

   Využívanie poskytovateľa služieb je založené na našom oprávnenom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

   Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Chat a Vaše zadané meno chatu sa okamžite vymažú, len čo my alebo Vy ukončíte chatovú konverzáciu.

   Aby ste sa vyhli ukladaniu súborov cookie, môžete si svoj internetový prehliadač nastaviť tak, aby sa na Vašom počítači už v budúcnosti nemohli ukladať žiadne súbory cookie alebo aby sa už uložené súbory cookie vymazali. Vypnutie všetkých súborov cookie však môže znamenať, že funkciu chatu na našej webovej stránke už nebude možné vykonávať.

   V prípade udelenia súhlasu má užívateľ možnosť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V takom prípade nie je možné pokračovať v konverzácii.

   Poskytovateľ služby: HubSpot

   Európska pobočka: HubSpot Ireland Limited in 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko.

   Adresa v USA: HubSpot, Inc., 25 First St., 2nd floor, Cambridge, Massachusetts 02141, USA

   Zásady ochrany osobných údajov: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

   Štandardné zmluvné doložky: Poskytovateľ so sídlom v USA ponúka štandardné doložky o ochrane údajov v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c GDPR, ktoré majú zabezpečiť súlad s úrovňou ochrany údajov platnou v EÚ.

   Dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ pri prenose osobných údajov našim dcérskym spoločnostiam v Austrálii a USA je zabezpečené uzavretím štandardných doložiek o ochrane údajov. Pre Nový Zéland je k dispozícii rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti, podľa ktorého v prijímajúcej krajine existuje primeraná úroveň ochrany údajov. Kópiu vyššie uvedených záruk môžete získať tak, že nás kontaktujete na podrobnostiach uvedených vo všeobecných informáciách na začiatku vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

   https://legal.hubspot.com/dpa

   Prenos údajov a príjemcovia

   Vo všeobecnosti sa Vaše osobné údaje nebudú posúvať tretím stranám, ak

   • sme na to výslovne neupozornili v popise príslušného spracovania údajov,
   • neudelili ste svoj výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR,
   • prevod nie je nevyhnutný v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo je to v našom oprávnenom záujme z iných dôvodov a nie je dôvod predpokladať, že máte prevažujúci záujem na ochrane Vašich osobných údajov.
   • existuje zákonná povinnosť sprístupnenia podľa čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR
   • je to potrebné podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR na spracovanie zmluvných vzťahov s Vami. 

   Ďalej na poskytovanie našich služieb a spracovanie našich služieb využívame externých poskytovateľov služieb. Na poskytovanie našich služieb a spracovanie našich služieb využívame aj externých poskytovateľov služieb, ktorých starostlivo vyberáme a písomne poverujeme. Sú viazaní našimi pokynmi a sú nami pravidelne monitorovaní. Podľa čl. 28 GDPR DPA sa uzatvárajú pred uvedením do prevádzky. Podrobne ide o poskytovateľov služieb pre tieto oblasti: webhosting, odosielanie e-mailov a údržba a starostlivosť o naše IT systémy. Poskytovatelia služieb, ktorí pre nás pracujú, nebudú Vaše osobné údaje nikdy odovzdávať tretím stranám.

   Doba uchovávania osobných údajov

   Doba uchovávania osobných údajov sa meria príslušnými zákonnými povinnosťami uchovávania, napr. z obchodného práva a daňového práva. Po uplynutí príslušného obdobia sa príslušné údaje bežne vymažú. Ak sú údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo uzavretie zmluvy, alebo ak máme oprávnený záujem údaje naďalej uchovávať, údaje sa vymažú, ak už nebudú potrebné na tieto účely alebo ak ste uplatnili Vaše právo na odvolanie alebo námietku.

   Vaše práva

   V súlade s ustanoveniami GDPR máte voči príslušnému prevádzkovateľovi nasledovné práva a nároky:

   • právo na prístup (článok 15 GDPR)

   • právo na opravu (článok 16 GDPR)

   • právo na vymazanie (čl. 17 GDPR)

   • právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR)

   • právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR)

    

   Svoj súhlas so spracovaním Vašich údajov môžete kedykoľvek úplne alebo čiastočne odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odstúpenie nemá vplyv na platnosť spracúvania osobných údajov do doby odstúpenia od zmluvy.

   Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. GDPR, máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 GDPR, ak sa tak deje z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Pokiaľ námietka smeruje proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, máte všeobecné právo namietať bez toho, aby ste museli špecifikovať konkrétnu situáciu.

   Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy alebo námietku, jednoducho pošlite e-mail na adresu info@natuvion.com.

   Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 GDPR. Podľa tohto ustanovenia sa každá dotknutá osoba môže sťažovať dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne opravné prostriedky, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, dochádza k porušeniu GDPR.

   Sme pod drobnohladom nasledujúceho orgánu na ochranu údajov:

   The Baden-Wuerttembergische Beauftrafte fuer Datenschutz und Informationsfreiheit

   E-Mailová adresa: poststelle@lfdi.bwl.de

   Zásielková a domáca adresa: Koenigstrasse 10a, 70173 Stuttgart,Nemecko

   Mailing address: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, Germany

   Formulár sťažností: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/beschwerdeformular/

   Online formulár sťažností: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde/

   Odvolanie súhlasu a námietka so spracovaním údajov

   Ak ste nám udelili súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

   Ak pri spracúvaní Vašich osobných údajov vychádzame z váženia záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR., môžete namietať proti spracovaniu. Pri uplatnení takejto námietky Vás žiadame o vysvetlenie dôvodov, prečo by sme nemali spracúvať Vaše osobné údaje tak, ako sme to urobili. V prípade Vašej oprávnenej námietky situáciu preskúmame a buď zastavíme alebo upravíme spracúvanie údajov, alebo Vás upozorníme na naše dôvody hodné ochrany, na základe ktorých budeme v spracúvaní pokračovať. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely reklamy a analýzy údajov môžete kedykoľvek namietať. Svoje odvolanie alebo námietku nám môžete poslať na adresu info@natuvion.com.

   Podmienky používania

   Autorské práva & Značky
   Obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom. Všetky práva sú vyhradené spoločnosti Natuvion GmbH. Použitie materiálu chráneného autorskými právami, najmä rozmnožovanie, šírenie, zverejňovanie (napríklad na webových stránkach tretích strán), alebo úprava obsahu webových stránok (vrátane grafiky, obrázkov, textu, log, zvukových súborov, videosúborov, animovaných súborov, atď.) je zakázané bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Natuvion.

   Logo Natuvion a frázy Natuvion a Natuvion's ALLFIELD™ sú registrované ochranné známky spoločnosti Natuvion.

   Okrem toho môžu byť registrované ochranné známky aj iné názvy produktov a spoločností uvedené na webovej stránke. Neoprávnené používanie môže v určitých prípadoch viesť k príkazu na zastavenie a vzdanie sa nároku na náhradu škody.

   Zodpovednosť & Odkazy

   Obsah tejto webovej stránky bol vytvorený s veľkou opatrnosťou. Nenesieme však žiadnu zodpovednosť za to, že obsah tejto webovej stránky je presný, úplný alebo aktuálny. Obzvlásť, obsah webovej stránky nepredstavuje výslovné, ani implicitné prísľuby, záruky alebo označenia kvality. Aby sme návštevníkom poskytli dodatočné informácie, naša webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Obsah týchto prepojených webových stránok sa môže kedykoľvek zmeniť bez nášho vedomia, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad dizajnom a obsahom týchto stránok a neprijali sme obsah prepojených stránok za svoj vlastný. V dôsledku toho nepreberáme žiadnu zodpovednosť za úplnosť a presnosť informácií získaných prostredníctvom hypertextových odkazov.

   Ak odkazujeme na webové stránky so závadným obsahom, informujte nás o tom zaslaním e-mailu na adresu info@natuvion.com.

    

   Cookies


   Zmeny v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov

   V prípade potreby si vyhradzujeme právo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súlade s platnými nariadeniami o ochrane údajov. Môžeme ho tak prispôsobiť aktuálnym právnym požiadavkám a zohľadniť zmeny našich služieb, napr. pri zavádzaní nových služieb. Na Vašu návštevu sa vzťahuje najaktuálnejšia verzia.

   Stav tohto vyhlásenia o ochrane údajov: 14.04.2021