Odpoveď na všetky Vaše GDPR problémy

 

Centrum pre kompetencie ochrany osobných údajov

 

Ako Natuvion sme radi, že podporujeme našich klientov vo všetkých výzvach celého spektra v oblasti ochrany dát a osobných údajov. Najmä v implementácii  v rámci komplexnej IT procesnej a systémovej oblasti.
Ponúkame právne,  IT-strategické a IT-technické poradenstvo a implementáciu vo všetkých príslušných oblastiach. Naša úzka spolupráca a spoločné inovácie v oblasti ochrany osobných údajov a ochrany údajov prostredníctvom SAP, naše partnerstvo so zákazníckym dátovým cloudom SAP (predtým známe ako GIGYA) a naša spolupráca a angažovanosť voči Medzinárodnej asociácii profesionálov v oblasť ochrany súkromia (IAPP) nám umožňujú optimálne realizovať silný vplyv všetkých oblastí činnosti GDPR.

 

Profesionálny Support s CCB od Natuvion

 

Aby sme boli schopní našim zákazníkom tieto dôležité služby ponúknuť rýchlo a štrukturovane, založil sme v Berlíne Centrum ochrany dát a ochrany osobných údajov(CCB).

Naši odborníci/experti v CCB pokrývajú všetky oblasti národných a európskych regulačných požiadaviek na ochranu údajov a bezpečnosť dát Patria sem Európske všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách a ich národné interpretácie.

CCB poskytuje riešenia a služby šité na mieru ,buď ako plnohodnotné služby, alebo ako podpora a projektová bezpečnosť, najmä v oblasti práv dotknutých osôb.

 

 

 

Profitujte z našich skúseností  a využite naše početné šablóny  a návrhy riešení ako urýchľovač Vášho Projektu dodržiavania predpisov

 

Náš tím kladie dôraz na objasnenie a zodpovedanie právnych a technických otázok, realizáciu a vývoj technických požiadaviek,  na vytváranie a poskytovanie  vopred definovaných riešení a konceptov /šablón.
Natuvion je v súčasnosti jednou  z mála spoločností,  ktorá ponúka poradenské služby, ktoré zahŕňajú právnu, organizačnú a technickú zložku, ako aj riešenie Projektu dodržiavania predpisov.
 

 

ONaše služby na prvý pohľad:

 

Právne otázky alebo oblasti pôsobenia

Koncepcia a otázky v oblasti “práv dotknutých osôb” (blokovanie, vymazanie, informácie…)

Identifikácia súkromných dát vo Vašom prostredí a vo Vašom systéme

Anonymizácia  dát a systémov a /alebo pseudonymizácia

Implementácia Podpora & vývoj v SAP Information Lifecycle Management (SAP ILM)

Implementácia Podpora & vývoj v SAP Information Retrival Framework (SAP IRF)

Implementácia Podpora & vývoj v SAP Cloud Consent Repository & SAP Hybris Preference Manager - SAP Customer Data Cloud (GIGYA)

Implementácia Podpora & Vývoj

Kompletné služby/Optimalizácia podnikových procesov (BPO) pre práva dotknutých strán (informácie, vymazanie, blokovanie, prenos,  depersonalizácia)

Priebežné monitorovanie a zabezpečenie kvality

Ročný audit a prehodnotenie

Kontaktujte nás ešte dnes a začnite dostávať najaktuálnejšiu GDPR podporu podľa Vašich požiadaviek!