Zvládnite požiadavky na osobné údaje s Data Subject Request App od Natuvion

 

Požiadavky na osobné údaje v SAP prostredí – jasne a jednoducho

 

Podľa článku 15 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) majú dotknuté osoby právo na prístup k svojim osobným údajom automaticky spracovaným u prevádzkovateľa. V praxi sú takéto žiadosti o informáciu v súčasnosti spracované manuálne a informácie je možné podať len s vynaložením veľkej námahy a zvyčajne nie v zákonom predpísanom formáte.

 

 

Okrem toho pri tomto manuálnom spracovaní existuje vysoké riziko toho, že nie všetky uložené údaje môžu byť dostatočne identifikované, čo má za následok nekonzistentné spracovanie žiadostí. Ďalej existuje zákonný predpis, ktorý obsahuje nariadenie, že požiadavka na udelenie informácie o spracovaní osobných údajov musí byť zodpovedaná do 4 týždňov od jej obdržania – s platnosťou od mája 2018, čo si vyžaduje zefektívnenie celého tohto procesu.

 

V rozvetvenom systémovom prostredí SAP nie je jednoduchá úloha. Natuvion vyvinul aplikáciu DSR (Data Subject Request), riešenie, ktoré umožňuje prehľadávať systémové prostredie SA, ako aj iné prepojené, databázové riešenia a špeciálne vyhľadať citlivé údaje, ako aj osobné údaje v zmysle GDPR. Výsledok je zhrnutý v prehľadnej forme a je možné ho buď vytlačiť, alebo sa dá poslať elektronicky. Rovnako je možná implementácia kategorizácie dát, ktorá je takisto predpisovaná zákonom. Okrem toho je DSR aplikácia schopná skontrolovať konkrétne dáta na rôzne účely, kategorizovať ich a v prípade potreby ich označiť. Povinnosť poskytnúť informáciu môže byť realizovaná vo veľmi krátkom čase a takisto je možné neskoršie jednoduché ošetrenie dát na základe získaných výsledkov.

 

Výhody Data Subject Request aplikácie od Natuvionu:

 

  • Vyhľadávanie podľa zadaných kritérií podľa rôznych spôsobov (napr. zákaznícke číslo, zákazník, objednávka, atď.)
  • Zohľadnenie charakteristík rôznych dátových modelov (verzií a variantov)
  • Centrálne vyhľadávanie vo všetkých prepojených SAP systémoch v rámci systémového prostredia
  • Kontrola dát na rôzne použitie
  • Kategorizovaný výstup výsledkov vo forme formulára, prípadne v iných elektronických formátoch

Zistite viac o tom, ako Data Subject Request proces funguje, prípadne navštívte náš YouTube kanál, kde nájdete viac zaujímavých videí od Natuvionu.


Zainteresirani za učinkovito upravljanje vašega prehoda? Pišite nam danes, da postanete pilotni kupec!