SK
   man-mit-pc-bildschirm-1760x650

   RISE with SAP

   Home > Vaše výzvy > RISE with SAP

   Podpora pre inteligentné podnikanie

   Disruptive Innovation: pre niekoho cesta k úspechu, pre iných dôvod straty pozície na trhu. Na trhu je tlak na inovácie vysoký. To platí rovnakou mierou pre ponúkané produkty a služby, ako aj pre vlastný model podnikania, použité procesy a implementované IT technológie. Kontinuálny vývoj spoločnosti vo vyššie uvedených oblastiach sa medzičasom zaradil medzi kľúčové kompetencie každého podnikateľa.

   Pre vytvorenie potrebných technických predpokladov a sprístupnenie vhodných inovatívnych nástrojov ponúka SAP pre tento účel licencovaný balíček "RISE with SAP".

   Ako "Business Transformation as a Service" podporuje toto riešenie spoločnosti pri dosahovaní rozličných cieľov: skrátenie vývojových cyklov, zúženie IT prostredia a/alebo optimalizácia kvality produktov a služieb. Pretože vďaka nasadeniu modernej a inovatívnej techniky je možné vytvoriť inteligentnú a perspektívnu firmu.

   Čo je RISE with SAP?

   Definícia

   RISE with SAP je kompletný balík zložený zo služieb založených na cloude a z technického supportu prostredníctvom SAP. SAP podporuje s RISE with SAP firmy pri ich digitálnej transformácii. Cloud má slúžiť zákazníkom na urýchlenie ich cesty k inteligentnej firme s dobrou perspektívou do budúcnosti.

   Predplatiteľský balíček zahŕňa ERP riešenie SAP S/4HANA ako Public alebo Private Cloud. Za účelom transformácie vášho systému dostanete vďaka RISE with SAP prístup k best practices z rôznych odvetví. Moderné obchodné modely môžete implementovať vďaka SAP Business Technology Plattform s krátkymi time-to-market cyklami. RISE with SAP okrem toho umožňuje digitálnu spoluprácu s obchodnými partnermi naprieč rôznymi rozhraniami a služby orientované na výsledok zo siete partnerov spoločnosti SAP.

   Okrem výhod, ktoré prináša balík funkcionalít z RISE with SAP, znížite podľa spoločnosti SAP celkové prevádzkové náklady v porovnaní s implementáciou SAP S/4HANA on-premise až o 20 %.

   Balíček s pestrou paletou riešení

   5 základných zložiek RISE with SAP

   1. SAP S/4HANA Cloud

   ERP systém je základným systémom v mnohých spoločnostiach, keďže je integrovaný v takmer všetkých obchodných procesoch. Aj v rámci RISE with SAP tvorí ERP cloudové riešenie SAP S/4HANA ťažisko produktového balíčka. Pritom si môžete vybrať medzi Public Cloud alebo Private Cloud Edition, ktorá zahŕňa takmer všetky oblasti podnikania a zákonné požiadavky. To vám ponúka vysokú flexibilitu a možnosť spravovať vaše obchodné procesy úspešne a efektívne.

   Prípravu SAP ERP systému, cloudhosting a údržbu za vás preberie spoločnosť SAP.

   2. Business Process Intelligence (BPI)

   Prvý krok pre nasadenie aplikácií z RISE with SAP je analýza a optimalizácia obchodných procesov.

   Vďaka SAP Signavio má RISE with SAP všetky predpoklady pre to, aby transformoval vaše kritické obchodné procesy. Vďaka procesnému manažérovi a Collaboration Hub budete transformovať a štandardizovať vaše obchodné procesy na základe procesných modelov z best practice. Okrem toho vie SAP Signavio poskytnúť detailný popis výkonnosti firmy na základe vznikajúcich procesných údajov. Perspektívy do budúcnosti získate vďaka proaktívnemu procesnému manažmentu. Inteligentné nástroje procesnej analýzy identifikujú, zanalyzujú a priorizujú možnosti na zlepšenie, aby ste mohli cielene nasadzovať vaše zdroje.

   Vďaka nasadeniu SAP Signavio nasmerujete váš manažment obchodných procesov strategickým smerom, procesná mapa bude pre všetkých zúčastnených transparentnejšia a zobrazí prierezovo všetky oblasti vašej firmy až po externých partnerov.

   3. SAP Business Technology Platform (SAP BTP)

   RISE with SAP zahŕňa prístup k SAP BTP. Táto platforma vám poskytuje najnovšie inovácie ako službu od spoločnosti SAP, siete jej partnerov a tretích strán. Tak získate už dnes štandardy a inovácie zajtrajška. Zabezpečte si konkurenčnú výhodu vďaka nekomplikovanej a rýchlej integrácii technológií tam, kde vám môžu priniesť zisk. Neustálym rozširovaním služieb na platforme môžete priebežne upravovať a rozvíjať dané procesy.

   4. SAP Business Network

   Ako štvrtú súčasť obsahuje RISE with SAP prístup do SAP Business Network. Cez tento prístup môžete spolupracovať so sieťou vyše 5 miliónov spoločností z okolo 200 krajín sveta v rámci kompletného výrobného reťazca.

   5. Ďalšie nástroje a služby

   V ďalších konkrétne definovaných čiastkových oblastiach obsahuje RISE with SAP veľké portfólio rôznych technických nástrojov a služieb, ktoré sa sústreďujú najmä na transformáciu do cloudu a nepretržitú správu vášho IT systémového sveta. Obľúbenými riešeniami sú SAP Readiness Check, SAP Cloud Application Lifecycle Management alebo SAP Enable Now.

   SAP-om ponúkané modulárne aplikácie, ktoré tu nachádzate v infraštruktúre založenej na cloude, môžu byť hostované aj u poskytovateľa podľa vášho výberu, či už je to Microsoft, AWS, Google Cloud alebo inde.

   Digitálna transformácia s RISE with SAP

   Dosiahnite váš transformačný cieľ len v troch krokoch!

   1. Inovácia obchodných procesov

   Obchodné procesy zanalyzujeme a v prípade potreby nastavíme nanovo. Východiskom budú predkonfigurované, štandardizované obchodné procesy, ktoré boli optimalizované pre SAP S/4HANA a osvedčili sa v praxi.

   2. Technická migrácia

   Za účelom technickej migrácie vám sprístupníme automatizované služby a nástroje, aby sme vám uľahčili prechod IT prostredia do modulárnej a štandardizovanej architektúry v cloude.

   3. Vybudovanie inteligentnej firmy

   V rôznych oblastiach (SAP) cloudovej infraštruktúry sú používané najmodernejšie analytické postupy, umelá inteligencia a RPA (Robotic Process Automation) pre neustále zlepšovanie a inovácie.

   Aj keď ste už možno podnikli prvý a/alebo druhý krok, môže vám RISE with SAP pomôcť trvalo udržateľne spravovať už zrealizované investície a docielené úspechy.

   Prehľad výhod RISE with SAP

   Urýchlite svoju cestu k inteligentnej digitálnej firme

   Analyse Unterstützung-1 Vertrag Zahnräder

   Zvýšenie obchodného úžitku rýchlou transformáciou pomocou analýz a simulácií

   Podpora skúsených expertov v priebehu celého transformačného procesu

   Jedna zmluva pre všetky služby a nástroje

   Implementácia najmodernejších inteligentných nástrojov bez nákladných inštalácií

    

   3 dôvody pre prechod na RISE with SAP

   1. Okamžité a budúce úspory nákladov vďaka inteligentným ERP systémom

   2. Perspektívne, rozšíriteľné a flexibilné IT riešenia ako napr. integrovaná Cloud architektúra

   3. Dôraz na to podstatné vďaka spoľahlivým partnerom

     

   Staňte sa ťahúňom brandže vďaka RISE with SAP a nepociťujte, ale sami vytvárajte konkurenčný tlak

   Kontakt

   Chcete sa dozvedieť viac o RISE with SAP ako o ucelenom balíčku služieb? Zadajte svoje kontaktné informácie a my sa s Vami skontaktujeme čo najskôr.