SK
   1760x650-Brainstorming unter Kollegen

   SAP Activate

   Home > Vaše výzvy > SAP Activate

   Čo je SAP Activate

   Definícia

   SAP Activate Framework je harmonizovaný implementačný prístup pre cloud, on-premise a hybridné implementácie v SAP prostredí a môže byť použitý pri rozličných SAP riešeniach, o. i. pri SAP S/4HANA. Zjednodušený modulárny prístup podporuje posilnenie spoločných inovácií a vzájomnej spolupráce a poskytuje rozsiahlu podporu pre prvú implementáciu a pokračujúce inovácie.

   Metóda SAP Activate sa skladá z troch zložiek: Methodology, Content a Tools a zakladá sa na štandardizovaných SAP procesoch. Pri implementácii sa volí hybridný prístup. Pritom sa používajú klasické aj agilné metódy. Vďaka tomu je možné optimálne kombinovať silné stránky jednotlivých prístupov. Potreby zákazníka sú pritom na prvom mieste a sú optimálne premietané do SAP štandardných procesov. Metóda SAP Activate je orientovaná na rýchle a nákladovo efektívne dosiahnutie projektových cieľov vďaka zjednodušeniu priebehu procesov a redukcii komplexity SAP projektov.

   SAP Activate je vybudovaný na skúsenostiach a nástrojoch svojich predchodcov, ako napr. ASAP pre systémy on-premise resp. SAP Launch pre cloudové riešenia alebo aj Rapid Deployment Solution.

   sap-activate-framework

   Kto sú používatelia SAP Activate

   Aj keď bol SAP Activate pôvodne vyvinutý pre SAP S/4HANA, je túto metódu možné nasadiť aj pre iné SAP riešenia. Preto je možné použiť SAP Activate v rôznych spoločnostiach a pri ich rôznych veľkostiach. Platí to pre stálych aj nových zákazníkov SAP. Najmä na začiatku migračných projektov môže SAP Activate poskytnúť prehľad o začínajúcom projekte a dať mu rámec a hrubú štruktúru. Aj pri pokročilom priebehu projektu ponúka metóda SAP Activate  množstvo štandardizovaných best practice procesov, ktoré sú veľmi detailne popísané a konfigurovateľné. SAP Activate je tým pádom dobrou rámcovou konštrukciou pre každého, kto implementuje SAP migračný projekt.

   Výhody, ktoré ponúka SAP Activate

   Rýchly prehľad výhod

   Transparenz durch agilen Ansatz sichere Implementierung sichere Einführung 08.40.04 Zeit- und Geld Ersparnis

   Flexibilita a vysoká transparentnosť vďaka agilnému prístupu

   Bezpečná implementácia

   Rýchla a jednoduchá implementácia SAP riešení

   Úspora času a nákladov vďaka preskočeniu fázy blueprintu

   Tri zložky SAP Activate

   1. Obsah

   Obsah predstavuje prípravu základných nastavení, prototypov, urýchlení a návodov. SAP poskytne používateľom štandardné konfigurácie prostredníctvom svojich best practices, ktoré môžu byť použité na realizáciu obchodných procesov. Systémy pripravené na prevádzku majú pre projekty pripravené prototypy a projektové „urýchľovače“, ktoré obsahujú projektové plány, predlohy dokumentov a linky na informačné zdroje spoločnosti SAP a tým poskytujú projektovým manažérom základ projektovej knižnice. Pre oblasti integrácie a migrácie poskytuje SAP systémové obsahy a návody. Tento obsah je sprostredkovaný rôznymi nástrojmi.

   2. Nástroje

   SAP rozlišuje medzi dvoma druhmi nástrojov: nástroje na automatizáciu procesov (Process Automation) a nástroje na sprístupnenie obsahu (Content Provisioning).

   Process Automation Tools ponúkajú platformy riešení pre realizáciu projektovo orientovaných procesov, ktoré projektovému tímu umožňujú v rámci týchto nástrojov vytvárať a spravovať údaje súvisiace s projektom. Najdôležitejšie SAP riešenia, ktoré ponúkajú metódy pre procesnú automatizáciu, sú SAP Solution Manager a SAP S/4HANA.

   Content Provisioning Tools ponúkajú prístup k obsahom, ktoré môžu projektové tímy použiť na nastavenie a prevádzku riešení, organizovanie školení a pod. Väčšina Content Provisioning Tools sú online portály. Najdôležitejšie nástroje v tejto kategórii sú SAP Roadmap Viewer a SAP Best Practices Explorer.   • SAP Roadmap Viewer

    SAP Roadmap Viewer podporuje prebiehajúce projektové fázy vďaka sprístupneniu urýchľovačov a postupným prístupom.

    SAP Roadmap Viewer je štartérom pre projektové tímy, ktoré pracujú so SAP Activate Framework. Obsahuje implementačné návody zoradené podľa kategórií alebo SAP riešení. Na základe vhodného návodu je možné zostaviť aj projektovo špecifický štruktúrovaný projektový plán. Tento štruktúrovaný projektový plán obsahuje zoznam, úlohy, ciele a aktivity SAP projektového tímu pristrihnuté na mieru riešeniu, ktoré sa má migrovať. Okrem toho je ho možné obohatiť projektovými zdrojmi spoločnosti. Týmto slúži projektový plán ako východisko pre SAP projekt a vďaka linkom (urýchľovačom) na SAP znalostnú databázu podporuje celý priebeh projektu. Tu sa môžete dozvedieť viac.


   • SAP Best Practice Explorer

    SAP Best Practices Explorer je centrálnym miestom dokumentácie riešení. Obsahuje informácie o priebehu obchodných procesov a konfiguračné smernice pre SAP S/4HANA.

    Pri používaní obsahu zo SAP Best Practices máte prístup k procesným diagramom a testovacím skriptom pre jednotlivé oblasti v rámci SAP Best Practices Explorer. Používajte ich na znázornenie a demonštráciu funkcionalít SAP S/4HANA riešenia. Tu sa môžete dozvedieť viac.


   3. Metodika

   Treťou zložkou je metodika. Metodika zahŕňa šesť na sebe budovaných fáz. Vďaka iteratívnym elementom a agilnému prístupu sa SAP Activate snaží o zlepšenie a neustály vývoj procesov a kvality projektu.

   SAP_Activate-2 SAP_Activate

   SAP Activate v skratke

   V našom webinári sa dozviete, ako viete využiť SAP Activate vo vašich projektoch. Zvýšte kvalitu vašich SAP projektov vďaka agilným postupom!

   Chcem si pozrieť v nemčine

   Šesť fáz SAP Activate

   Vďaka hybridnému prístupu a krátkym cyklom sú procesy v jednotlivých projektových fázach prispôsobované už v priebehu realizácie, aby dosiahli stanovený cieľ. Nová metodika obsahuje štyri základné projektové fázy, jednu úvodnú a záverečnú fázu.

   phases_sap activate
    

   Potrebujete podporu pri iniciálnom nastavení projektu alebo s riadením vašich projektov?

   Na našom blogu sa dozviete, ktorých  5 faktorov podľa našich expertov rozhoduje o úspechu v oblasti projektového manažmentu, Prehľad o našom portfóliu v oblasti projektového manažmentu získate okrem toho tu.

    

   Kontaktujte nás

   Chceli by ste sa dozvedieť viac o SAP Activate? Zadajte svoje kontaktné informácie a my sa s Vami skontaktujeme čo najskôr.